Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De investering moet daarvoor vermeld staan op de energielijst. De EIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Hoogte aftrek

Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Energielijst. De investering moet minimaal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA bedraagt 45,5%.

Vervallen maatregelen door kortere terugverdientijden

In de Energielijst voor 2023 wordt rekening gehouden met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de zogenoemde terugverdientijden van opties die in de Energielijst zijn opgenomen. Sommige maatregelen komen niet langer voor EIA in aanmerking aangezien de terugverdientijd is gedaald tot onder een termijn van vijf jaar, of omdat ondersteuning reeds via andere wegen plaatsvindt. Het gaat onder meer om investeringen in het verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen, het besparingssysteem voor verlichting, het LED verlichtingssysteem in of bij bedrijfsgebouwen en gevel- en buitenschermen in kassen.

Energielijst 2023

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die in 2023 voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • HR-luchtverwarmer;
 • warmtepomp;
 • energiezuinige ventilator;
 • koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen;
 • isolatie voor bestaande constructies;
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen;
 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie;
 • energie-efficiënte melkkoeling;
 • horizontale energieschermen;
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen;
 • bandenspanningsregelsysteem;
 • grondwarmtewisselaar;
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW.

Aanvragen

De EIA moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke energielijst van toepassing is.