Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Fiscale afschrijving op fosfaat- en dierrechten 2018

Sinds 1 januari 2018 zijn de toegekende fosfaatrechten middels een beschikking door RVO afgegeven. De belastingdienst heeft de afschrijvingen op fosfaat- en dierrechten niet opgenomen in de landbouwnormen 2017.

De minister van LNV, mevrouw Carola Schouten, heeft de afschrijvingen op de fosfaatrechten en de varkens- en pluimveerechten goedgekeurd tot de einddatum 1 januari 2028.

Fosfaatrechten zijn middels een beschikking toegekend door RVO aan de betreffende veehouders in Nederland. Deze beschikking is afgegeven aan iedere veehouder.

Bij verkoop van fosfaatrechten door de verkoper wordt er 10% van de fosfaatrechten van rechtswege afgeroomd. De koper ontvangt netto 90%. Afschrijven van de rechten zal dan geschieden vanaf het moment van aankoop tot 31 december 2027.

De handel in fosfaatrechten

Intussen is de handel in fosfaatrechten gestart. De banken hebben aangegeven, dat er gefinancierd zal worden met aflossing in 5 jaren op de financiering van de aangekochte rechten. Er zijn meer mogelijkheden dan bancair financieren om tot verwerving van de fosfaatrechten over te gaan.

Hoe nu verder

Het voorgaande zal ongetwijfeld vragen oproepen bij de verkopende en aankopende veehouder. Neem contact op met onze adviseurs van Vermetten agro. Zij kunnen u ondersteunen op een optimale manier bij de verwerving van fosfaatrechten, waarbij koper en verkoper gebaat zijn.