Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Gebruik glyfosaat in 2025 sterk beperkt

In de Europese Unie wordt de komende tijd een besluit genomen over de verlenging van de goedkeuring van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup). Al geruime tijd zijn er zorgen in de wetenschap en de samenleving over de mogelijke gevolgen van het gebruik van dit bestrijdingsmiddel voor bepaalde ziekten en leven er vragen over de gevolgen voor de biodiversiteit. Het besluit moet voor 15 december 2023 worden genomen. De minister van LNV wil het gebruik van glyfosaat alvast beperken.

Subsidieregeling investeringen geïntegreerde gewasbescherming

Om de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen en de aanschaf van bedrijfsmiddelen voor mechanische onkruidbestrijdingsmiddelen te stimuleren, is in september 2023 de subsidieregeling investeringen geïntegreerde gewasbescherming opengesteld.

Verbod in 2025 voor graslandvernieuwing, groenbemesters en vanggewassen

De minister van LNV heeft aangekondigd, dat hij een Kamermotie om het gebruik van glyfosaat op graslanden en vanggewassen buiten geïntegreerde gewasbescherming in 2025 te verbieden, gaat uitvoeren. Dat zal gebeuren via een wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden door alternatieven voor glyfosaat te verplichten bij graslandvernieuwing en bij het vernietigen van groenbemesters en vanggewassen.

Onderzoek verdere reducering gebruik glyfosaat

Aanvullend hierop wil de minister in kaart brengen hoe het gebruik van glyfosaat verder gereduceerd kan worden. Hij zal de WUR vragen om voor de zomer van 2024 een analyse op te leveren voor welke teelten het gebruik van glyfosaat noodzakelijk is in het kader van de voedselproductie en waarvoor geen alternatieven zijn, en waar het gebruik van glyfosaat kan worden gereduceerd.