Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

GLB-tarieven 2023 en 2024

De minister van LNV heeft onlangs aangegeven dat de Europese Commissie de compensatieregeling voor de ecoregeling heeft goedgekeurd. Onder voorbehoud van goedkeuring van de LNV-begroting in de Eerste Kamer kunnen boeren daarmee de geplande vergoeding ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties in 2023 in het kader van de ecoregeling.

Definitieve tarieven 2023

De definitieve GLB-tarieven over 2023 zullen binnenkort gepubliceerd worden. De basispremie wordt vastgesteld op € 213,28 per ha. De betalingen voor de ecoregeling, de herverdelende inkomenssteun en de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers komen overeen met de geplande bedragen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP), zoals die in het voorjaar van 2023 zijn gecommuniceerd. Dit zijn voor de ecoregeling € 200 per ha voor het niveau goud, € 100 voor zilver en € 60 voor brons. De herverdelende inkomenssteun bedraagt € 54,53 per ha en de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers € 2.800.

Tarieven 2024

De minister heeft het NSP aangepast, zodat er meer ruimte is om te kunnen schuiven tussen de basispremie en de ecoregeling. Deze flexibiliteit is gericht op het zo goed mogelijk belonen van de duurzaamheidsprestaties die boeren leveren. Het budget voor de basisinkomenssteun gaat in de periode 2023-2027 stapsgewijs omlaag, als onderdeel van de omschakeling naar een meer doelgerichte inzet van de GLB-middelen. Een hoger aantal hectares en een eventuele overheveling naar de ecoregeling zorgen wel voor lagere tarieven dan eerder was voorzien. De minister garandeert een basispremie van ten minste € 171 per hectare in 2024. Dit kan hoger uitvallen, afhankelijk van de uiteindelijke inschrijving voor de basispremie en de ecoregeling.

De minister wil bij de ecoregeling in 2024 vasthouden aan de bedragen van € 200 per ha voor goud, € 100 voor zilver en € 60 voor brons, maar sluit een korting op de ecotarieven niet uit als de inschrijving in 2024 hoger ligt.

Verhoging instapeisen ecoregeling na 2024

Voor 2025 en de jaren daarna kijkt de minister nadrukkelijk opnieuw naar de instapeisen van de ecoregeling. Om de transitie naar een duurzamere landbouw te blijven stimuleren zal het ambitieniveau de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd, zoals afgesproken in het NSP.