Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden

De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een actieve landbouwer (ingeschreven bij Kamer van Koophandel);
  • De schapen moeten voor 2021 zijn geboren;
  • Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober 2021 minimaal twee jaar zijn;
  • De dieren moeten op 15 mei 2021 op het bedrijf aanwezig zijn. Wanneer een dier na het indienen van de aanvraag, maar voor 15 mei 2021 wordt afgevoerd, moet het dier uit de aanvraag gehaald worden;
  • De dieren moeten uiterlijk op 15 mei 2021 correct geregistreerd staan in I&R. Men is ook verantwoordelijk voor de I&R-registratie van voordat men houder was;
  • De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond. Dit moet men kunnen aantonen met schriftelijke bewijsstukken (bijv. met een beweidingskalender). Dieren mogen tijdelijk ergens anders naartoe gebracht worden als dit voor de bedrijfsvoering nodig is (bijv. voor scheren of inenten dieren).

De premie bedraagt € 153 per vrouwelijk rund en € 23 per schaap. Wanneer het budget wordt overschreden, wordt het aantal dieren waarvoor men subsidie verkrijgt met een bepaald percentage verlaagd.