Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Graasdierpremie en bijvoeren dieren

Op de website van RVO.nl staat bij de voorwaarden voor de graasdierpremie onder meer vermeld: “Uw dieren grazen extensief op niet-subsidiabele grond in de hele periode van 15 mei 2022 tot en met 15 oktober 2022. Dit is grond die buiten de grenzen van landbouwgrond ligt, zoals heide, duinen en stadsparken. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen. U hoeft ze dan niet bij te voeren. Voor de bedrijfsvoering mag u de dieren wel tijdelijk ergens anders naar toe brengen. Bijvoorbeeld als u de dieren scheert of laat inenten.”

Door de droogte is de grasgroei (ook) in deze extensieve gebieden gestagneerd, waardoor er mogelijk te weinig gras beschikbaar is voor de dieren. Er zal dan een keuze gemaakt moeten worden om of de dieren bij te voeren of om het aantal dieren te verlagen door ze elders onder te brengen, bijvoorbeeld op stal of op landbouwgrond.

RVO.nl heeft aangegeven dat als er door droogte onvoldoende voedselaanbod is voor de dieren, het wel is toegestaan deze bij te voeren. De dieren moeten wel extensief worden gehouden op niet-subsidiabele grond waar bijvoeren onder normale omstandigheden niet nodig is.

In geval van overmacht en/of uitzonderlijke omstandigheden kan een beroep op overmacht worden gedaan. Een beroep op overmacht moet altijd tijdig gemeld worden bij RVO.nl, namelijk binnen 15 werkdagen nadat de aanvrager weet dat niet aan de voorwaarden kan worden voldaan. Overmacht wordt per situatie beoordeeld. Volgens RVO.nl kan verplaatsing van dieren naar subsidiabele landbouwgrond overmacht zijn, maar voor het verkopen van dieren acht zij dit niet waarschijnlijk.

Wanneer na beoordeling blijkt dat inderdaad sprake is van overmacht, wordt de graasdierpremie voor de betreffende dieren uitbetaald.