Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Grensarbeiders

Ten tijde van het Corona-virus werd het steeds gebruikelijker (en soms zelfs verplicht) om thuis te werken. Dit gold ook voor de werknemers die niet in Nederland wonen maar net over de grens in België of Duitsland. Om de gevolgen van het thuiswerken door grensarbeiders te beperken, waren er een aantal tijdelijke goedkeuringen afgegeven voor de loonbelasting en sociale zekerheid.

Goedkeuring voor de loonbelasting

De goedkeuring van de loonbelasting met zowel Duitsland als België zorgde ervoor dat het loon van (deels) thuiswerkende grensarbeiders, in Nederland belast werd toen het corona-virus zorgde voor het al dan niet verplicht thuiswerken. Volgens deze goedkeurig mocht de werknemer belast worden, zoals in de situatie voordat het Coronavirus uitbrak.

Werkte een werknemer vóór maart 2020 voor 100% in Nederland, dan werd het loon toen voor 100% in Nederland belast. Door de goedkeuring werd het loon van de grensarbeider nog steeds voor 100% in Nederland belast ook al werd er bijvoorbeeld 50% in België gewerkt.

Deze goedkeuring is per 1 juli 2022 vervallen. Per 1 juli heeft thuiswerken dus wél invloed op de te betalen belasting voor grensarbeiders. Hierdoor kunnen werkgevers die te maken hebben met thuiswerkende grensarbeiders, fiscale verplichtingen krijgen in het buitenland.

Goedkeuring voor de sociale zekerheid

Een werknemer is altijd maar in één land sociaal verzekerd. Doorgaans is dat het werkland. Mocht een werknemer in meerdere landen werken, dan is de werknemer mogelijk in het woonland sociaal verzekerd.

Voor de sociale zekerheid bestaat de goedkeuring om uit te gaan van de situatie vóór de uitbraak van Corona. Werkte een grensarbeiders voor maart 2020 100% in Nederland, dan mag deze werknemer sociaal verzekerd blijven in Nederland. Dit geldt ook indien een werknemer geheel of gedeeltelijk thuiswerkt.

Recentelijk is bekend gemaakt dat de goedkeuring voor de sociale zekerheid is verlengd tot en met juni 2023. Het thuiswerken door grensarbeiders heeft dus tot en met juni 2023 geen gevolgen voor de sociale zekerheid.

Andere gevolgen van grensoverschrijdend werken

Naast gevolgen voor de loonbelasting en sociale zekerheid, kan grensoverschrijdend werken ook gevolgen hebben op de volgende zaken:

  • Arbeidsrecht en het contract met de werknemer
  • De opbouw van het pensioen
  • Andere fiscale regelgeving waardoor er bepaalde vergoedingen en verstrekkingen moeten worden toegekend

Wat te doen?

Heeft u te maken met thuiswerkende grensarbeiders die voor 100% in de Nederlandse loonadministratie worden opgenomen, dan zullen er voor u onmiskenbaar gevolgen zijn door het vervallen van de goedkeuring! Het is belangrijk dat u tijdig voor deze werknemers actie onderneemt.

Bij vragen over de gevolgen van het thuiswerken door grensarbeiders, kunt u contact opnemen via onderstaande contactformulier.

 

Deel uw uitdaging met ons