Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Hogere WOZ-waarde is soms toch gunstig

Hogere WOZ-waarde? Maak bezwaar of profiteer ervan.

De huizenprijs zit in de lift. Als gevolg hiervan stijgt ook de WOZ-waarde mee. Vorig jaar is er sprake van een gemiddelde waardestijging van 9% over het afgelopen jaar. Er zijn echter ook voorbeelden van fors hogere stijgingen.

Een hogere WOZ-waarde is vaak niet voordelig. Deze, door de gemeente geschatte woningwaarde, bepaalt namelijk de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen. Jaarlijks maken daarom veel mensen bezwaar tegen een hogere WOZ-waarde.

Een hogere WOZ-waarde echter ook in uw voordeel werken, u kunt namelijk in een lagere risicoklasse voor uw woonhuisfinanciering komen, waardoor uw hypotheekrente omlaag kan.

Uiteraard kunt u de hogere waarde van uw woning eveneens onderbouwen met een waardebepaling of taxatierapport, hier zijn echter vaak wel kosten aan verbonden.

Mogelijk komt u in een lagere risicoklasse

Geldverstrekkers baseren de hoogte van de hypotheekrente deels op de verhouding tussen hypotheek en de woningwaarde. De gedachte hierachter is dat bij een lagere hypotheek het risico voor de geldverstrekker kleiner is. De verhouding tussen de hypotheek en de woningwaarde (ook wel Loan to Value of LTV genoemd) wordt uitgedrukt in een percentage. Geldverstrekkers hanteren verschillende risicoklassen om bij dit percentage de rentekorting of renteopslag te bepalen.

Daarbij geldt de vuistregel: hoe lager de hypotheek in verhouding tot de woningwaarde, hoe lager de hypotheekrente. Met uitzondering voor een hypotheek met NHG, daar geldt maar één tarief.

Ook (extra) aflossing kan leiden tot lagere rente

Als u aflost op uw hypotheek, gaan de maandlasten omlaag. Logisch, want de hypotheekschuld daalt en u betaalt dus hypotheekrente over een lager bedrag. Soms kan echter het rentepercentage dat u betaalt óók omlaag. Dat levert een dubbele besparing op.

Als u aflost op de hypotheek, verandert de verhouding tussen jouw woningwaarde en de hypotheekschuld. Dat betekent dat u voor de bank in een andere risicoklasse terechtkomt. Uw onderpand (je huis) wordt meer waard dan de lening (de hypotheek). Zo loopt de bank minder risico.

Hoe lager het risico, hoe lager de hypotheekrente. Dat betekent dat u extra op je maandlasten kunt besparen, maar ook hier geld dat u er vaak om moet vragen!

Mensen die vragen…

… worden overgeslagen, zo leerde men vroeger. Bij de hypotheek is dat andersom: vraagt u niet om een rentekorting, dan is de kans klein dat de bank deze zelf aanbiedt. Meestal wordt de rentekorting pas doorgerekend wanneer u een nieuwe rentevaste periode moet kiezen.

Hoe dat precies bij uw hypotheek zit, kunt u terugvinden in de voorwaarden of na laten kijken door een financieel adviseur. Zo kan het erg voordelig zijn om een klein bedrag af te lossen, zodat u in een lagere risicoklasse komt. Ook is het mogelijk dat u nog recht heeft op een rentekorting als gevolg van een eerdere aflossing. En dat levert flink voordeel op!

Heeft u nog vragen over bovenstaande of wilt u meer informatie over uw situatie? Neem dan contact met ons op!