Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Informatie over de fosfaatrechten voor 2018

De Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO) heeft voor de meeste veehouderijen een beschikking afgegeven met daarin vermeld het aantal fosfaatrechten. Fosfaatrechten zijn nodig om het volgende vee te kunnen houden:

  • Melk- en kalfkoeien in de categorie 100, waaronder vetweiders die gemolken worden;
  • Jongvee tot één jaar oud voor de melkveehouderij én vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij categorie 101;
  • Alle jongvee ouder dan één jaar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren categorie 102.

Wél fosfaatrechten nodig

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat ook diverse niet-melkveebedrijven fosfaatrechten nodig hebben om dieren te houden. Immers, die zijn nodig voor het houden van vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot één jaar oud (categorie 101), én vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien, die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij. Hierover wordt overleg gevoerd door de organisatie Vleesvee, de Federatie van vleesveestamboeken (FVN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Vooralsnog zijn hiervoor fosfaatrechten nodig.

Geen fosfaatrechten nodig

U heeft geen fosfaatrechten nodig bij het houden van de volgende runderen:

  • Weide- en zoogkoeien categorie 120;
  • Witvleeskalveren categorie 112 (zo’n 14 dagen tot 8 maanden);
  • Startkalveren voor rosé- of roodvlees categorie 115;
  • Rosévleeskalveren in de categorie 116 en 117;
  • Roodvleesstieren van zo’n 3 maanden tot de slacht categorie 122, ook ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest;
  • Fokstieren van één jaar en ouder in de categorie 104.

Heeft u ruimte op uw bedrijf, dan kunt u deze dieren houden, mits de overige bedrijfsomstandigheden dat toelaten. Denk bijvoorbeeld aan mestboekhouding, arbeid, stalcapaciteit en omgevingsvergunning. Heeft u als zoogkoeienhouder nog geen beschikking fosfaatrechten ontvangen, neem dan contact op met de RVO.


Contact met Vermetten | accountants en adviseurs
Het stelsel van fosfaatrechten is ingegaan op 1 januari 2018. Heeft u vragen over deze nieuwe regelgeving, neem dan contact op met de agrarische adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij kunnen u de regelgeving toelichten en aangeven wat er op uw bedrijf mogelijk is onder de gegeven nieuwe omstandigheden. Neem nu contact met ons op en plan indien gewenst een persoonlijk adviesgesprek in.