Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023

Na jaren van voorbereiding wijzigt per 1 januari 2023 de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO.nl. Tot op heden waren ondernemers verplicht een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) op papier bij te houden en te registreren welk vervoer met dierlijke mest plaatsvond. Dit systeem gaf de ondernemers de mogelijkheid het vervoer van dierlijke meststoffen tot 30 werkdagen en, bij specifieke activiteiten (maatwerkvervoer: geen wegen/bemonsteren, niet verplicht door intermediair) tot tien werkdagen na het daadwerkelijk plaatsvinden van het vervoer, de gegevens van het VDM elektronisch in te dienen bij RVO.nl. Dit belemmerde de handhaving en controle. Daarom wordt per 1 januari 2023 een volledig digitaal systeem ingevoerd, waarmee real time meldingen over het vervoer kunnen worden verzonden: real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM).

Vervoer van dierlijke meststoffen

Het gebruik van rVDM is verplicht voor elk vervoer van mest, met uitzondering van mest geproduceerd door dieren, die niet voor gebruiks- of winstdoelen worden gehouden, en transporten binnen een bedrijf. Ook als regelgeving toestaat dat vervoer van dierlijke meststoffen mag plaatsvinden door een ander dan een geregistreerde intermediair, zal van rVDM gebruik gemaakt moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zogenaamde boer-boer transport of de afvoer van mest naar particulieren.

Opzet rVDM

De belangrijkste wijziging is dat straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens moeten worden doorgegeven aan de overheid: via GR-apparatuur (intermediairs), het systeem e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Bij het gebruik van GR-apparatuur vinden de meldingen automatisch plaats. Bij de twee andere systemen moet de vervoerder voor en tijdens het transport meldingen doen. Leveranciers en afnemers moeten in dat geval achteraf binnen zeven dagen het vervoer digitaal bevestigen.