Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Is Koningsdag een verplichte vrije dag voor werknemers?

Er is vandaag de dag geen wet die zegt dat werkgevers hun werknemers betaald verlof moet geven op bepaalde feestdagen. Een vrije dag op een feestdag is dus wettelijk niet verplicht. Toch is het voor veel Nederlanders vanzelfsprekend dat ze op Koningsdag een vrije dag krijgen. Hoe zit dat eigenlijk met de andere feestdagen?
 

5 mei - Bevrijdingsdag

Wanneer u praat over nationale feestdagen is Bevrijdingsdag een geval apart. Bevrijdingsdag is namelijk alléén een feestdag wanneer men praat over een lustrumjaar, dat iedere vijf jaar plaatsvindt. Het eerstvolgende lustrumjaar is pas in 2020, dus Bevrijdingsdag is dit jaar géén officiële feestdag. In het lustrumjaar is het overigens nog aan de werkgever om te bepalen of Bevrijdingsdag een verplichte vrije dag is.
 

10 mei - Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag herdenken de christenen het opstijgen van Jezus naar de hemel. Dit gebeurt volgens het geloof 39 dagen nadat hij is opgestaan op Pasen. In veel gevallen wordt Hemelvaartsdag gezien als officiële feestdag, maar hierin kan worden afgeweken. Dit komt met name voor in de gezondheidszorg, de horeca en bij de politie. Kijk dit dus na in de cao van uw bedrijf.
 

20 en 21 mei - Pinksteren

50 dagen ná Pasen wordt Pinksteren gevierd. Pinksteren wordt gezien als het begin van de christelijke kerk. Binnen de christelijke gemeente wordt extra aandacht geschonken aan de vernieuwing van het geloof. Pinksteren duurt twee dagen en valt altijd op zondag en maandag. Ook op deze dag hebben de meeste mensen vrij, met uitzondering van horecagelegenheden, politie en de gezondheidssector.

Bron: Kab