Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Klopt uw Whk beschikking 2019?

Werkgevers dragen jaarlijks sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder meer tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een van deze premies is de premie Werkhervattingskas (Whk). 

Geen enkele werkgever wil te veel premie voor de Whk betalen. Het is daarom van groot belang om de beschikking met de premie voor 2019 te (laten) controleren. Uit onderzoek blijkt dat de premieberekening vaak niet juist is. Deze wordt doorgaans begin december verstuurd en bevat informatie die noodzakelijk is voor de loonadministratie.

Whk-beschikking 2019

De Whk beschikking wordt jaarlijks door de Belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten.

Op de beschikking staat de individuele en/of sectoraal gedifferentieerde premie. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • De gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • De gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Afhankelijk van de totale loonsom van SV-verzekerd personeel het referentiejaar worden werkgevers ingedeeld in drie groepen. Werkgevers die in de categorie kleine werkgevers en startende werkgevers vallen krijgen een percentage gebaseerd op de gemiddelde WIA/WAO schade in hun sector, bij middelgrote is het percentage gebaseerd op de sector en hun eigen aandeel in de WIA/WAO schade waarbij de sector de bandbreedte aangeeft waarbinnen het percentage moet vallen. Bij grote werkgevers is het percentage volledig op de individuele WIA/WAO schade van het bedrijf gebaseerd. De grens voor klein/middelgrote werkgever en middelgrote/grote werkgever ligt in 2019 respectievelijk op 331.000,- euro en 3.310.000,- euro per jaar.

Voor de middelgrote en grote bedrijven staat op de beschikking ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-werknemers van uw organisatie is uitbetaald en het rekenpercentage – de gemiddelde premie die werkgevers moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren. Om de ZW- en WGA-uitkeringen te kunnen controleren, moet de werkgever bij UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat. 

 

Eigen risicodrager
Een werkgever heeft de keuze om de ZW of WGA elders te verzekeren. Hiervoor kan de werkgever eigenrisicodrager worden wat feitelijk inhoud dat deze verzekering niet meer via het UWV loopt. In dat geval heeft dit gevolgen voor de individuele premies welke ook op nul staan op de beschikking. Helaas gaat het hier vaak mis waardoor veel werkgevers dubbel verzekerd zijn of een onjuiste premie afdragen.

 

Controle

Vermetten Loonadvies controleert jaarlijks aan de hand van de Whk beschikking of alle gegevens kloppen met de beschikking, het is daarom van groot belang dat wij tijdig een kopie/scan van u ontvangen.