Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Kostenverlaging en verhoging melkprijs door grondruil

Hoewel de wereldmarkt wordt gekenmerkt door een jojo-karakter met incidentele verrassingen, is de verwachting van onder andere ABN AMRO dat dit goede prijsjaar wordt opgevolgd door een matig prijsjaar. Als landbouwer kunt u veel zelf regelen op uw bedrijf, maar de prijsbepaling ligt buiten uw macht. Tot nu toe heeft u weinig invloed op de bepaling van de prijzen, maar naar verwachting komt hier de komende jaren verandering in en kunt u meer beïnvloeden. 
 

Het mes snijdt aan twee kanten

In de melkveehouderij wordt meer betaald door de melkfabriek als de koeien weidegang krijgen. Weidegang kan worden bevorderd door de huiskavel te vergroten. Met een grotere huiskavel nemen de bewerkingskosten voor het bedrijf af. Het mes snijdt dan aan twee kanten: u heeft lagere kosten én u ontvangt een betere melkprijs.
 

Onderzoek de mogelijkheden van grondruil 

Gedurende de feestdagen en de jaarwisseling heeft u waarschijnlijk weer contact met de mensen in uw omgeving. Bespreek de mogelijkheden van grondruil - óók voor de gebieden die in de afgelopen vijftig jaar door ruilverkaveling op de schop zijn gegaan. De veranderingen in de omgeving en de agrarische activiteit hebben geleid tot versnipperingen van percelen door verhandeling van landbouwgronden. Mogelijk kan door grondruil de verkaveling verbeterd worden. Bovendien kan voor grondruil een subsidie worden aangevraagd: hiervoor is de POP3-subsidie beschikbaar gesteld.
 

Contact met Vermetten

Ziet u mogelijkheden voor grondruil, neem dan contact op met de agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij kunnen u assisteren en de POP3-subsidie aanvragen – mits u aan de voorwaarden voldoet. Vermetten | accountants en adviseurs beschikt over jarenlange ervaring in de agrarische sector en staat agrariërs graag bij met raad en daad.