Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Laatste ontwikkelingen rondom de aftrek van hypotheekrente

Iedere huizenbezitter in Nederland heeft te maken met de hypotheekrenteaftrek. Heeft u een woninghypotheek van € 200.000 en een hypotheekrente van 5 procent, dan betaalt u per jaar € 10.000 aan hypotheekrente. Heeft u een inkomen van € 40.000 per jaar, dan moet een bedrag van € 1.500 als eigenwoningforfait bij uw inkomen tellen en mag u de € 10.000 van uw inkomen afhalen. Dankzij de hypotheekrenteaftrek betaalt u dus minder belasting.

Hypotheekrenteaftrek in belastingaangifte

Er zijn woningbezitters die de hypotheekrenteaftrek achterwege willen laten in hun belastingaangifte. Eigenaren van een huis met een kleine hypotheek betalen in sommige gevallen namelijk meer belasting over hun woning dan dat ze terugkrijgen aan renteaftrek. Toenmalig minister Stef Blok van Wonen gaf daarop aan dat de rente niet opgegeven hoefde te worden bij de belastingaftrek in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).

Hypotheekrenteaftrek niet vrijblijvend

Eric Wiebes, demissionair staatssecretaris van Financiën, heeft zich gebogen over deze gevallen. Wat blijkt nu? Een belastingplichtige mag de hypotheekrenteaftrek niet zomaar achterwege laten. Neemt u de hypotheekrente niet mee in de belastingaangifte, dan riskeert u een boete. Wiebes stelt wel dat een eigenwoningschuld uit box 1 omgezet kan worden naar een aflossingsvrije lening in box 3 (sparen en beleggen). Kanttekening hierbij is dat de hypotheekschuld ná 31 december 2012 moet zijn aangegaan.

Einde restschuldregeling in zicht

Naast bovenstaande aanpassing heeft Wiebes nog een belangrijke aankondiging gedaan. Hij wil de regeling voor restschulden bij  verkoop van de eigen woning, welke eind 2017 eindigt niet verlengen. Deze regeling is in 2012 in het leven geroepen om de woningmarkt er bovenop te helpen. Woningeigenaren die hun woning met verlies verkopen, mogen de rente die zij verschuldigd zijn over de restschuld nog 15 jaar aftrekken. Voor woningen welke voor deze datum zijn verkocht blijft de regeling wel bestaan.

Nog 340.000 huizen onder water

De restschuldregeling was een tijdelijke regeling en deze loopt eind 2017 af. De crisis is ten einde en de woningmarkt heeft zich volgens Wiebes voldoende hersteld. Het einde van de restschuldregeling doet echter veel stof opwaaien. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland nog 340.000 huizen onder water staan. Als de restschuldregeling vervalt, dan zullen deze woningbezitters met hogere maandlasten te maken krijgen als zij verhuizen. Zij zullen hierdoor minder snel verhuizen en dit komt niet ten goede aan de doorstroming op de huizenmarkt.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met ons op via info@vermetten.nl of 0161-456056.