Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Lage-inkomensvoordeel (LIV) / Loonkostenvoordeel (LKV)

De Wtl bestaat uit drie soorten tegemoetkomingen voor werkgevers:

1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgever die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het recht op deze tegemoetkoming bestaat als aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

  • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,29 en maximaal € 12,78.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

Gemiddeld uurloon 2020 LIV per werknemer per uur in 2020 Maximaal LIV per werknemer in 2020
≥ € 10,29 ≤ € 12,87 €0,51 €1.000,00

2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)
Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongere werknemers (van 18 tot en met 20 jaar) in dienst nemen en houden. Met het jeugd-LIV worden werkgevers gecompenseerd voor de verhoging van het minimum jeugdloon. Voor het recht op het jeugd-LIV 2020 is de leeftijd van de werknemer op 31 december 2019 bepalend.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

Leeftijd op 31 december 2019 Jeugd- LIV per werknemer per verloond uur in 2020 Maximaal jeugd-LIV per werknemer in 2020
18 €0,07 €135,20
19 €0,08 €166,40
20 €0,30 €613,60

3. Loonkostenvoordeel (LKV)

Vanaf 2018 krijgen werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapte die nieuw in dienst komen, werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden in dienst nemen en arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LKV is dat de werkgever in het bezit is van een doelgroepverklaring van de werknemer.

De doelgroepverklaring dient binnen drie maanden na indiensttreding te worden aangevraagd. Zodra de doelgroepverklaring in uw bezit is, dient het loonkostenvoordeel via de aangifte loonheffingen aangevraagd te worden.

De hoogte van de tegemoetkoming over 2020 bedraagt:

LKV Bedrag per verloond uur in 2020 Maximaal LKV per werknemer in 2020
Oudere werknemer ( maximaal 3 jaar €3,05 €6.000,00
Arbeidsgehandicapte werknemer die nieuw in dienst komen (maximaal 3 jaar) €3,05 €6.000,00
Doelgroep benenafspraak en scholingsbelemmerden €1,01 €2.000,00
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer (maximaal 1 jaa) €3,05 €6.000,00

 

Traject vaststelling en uitbetaling

Het traject van vaststelling en uitbetaling verloopt als volgt:

Voorlopige berekening

Het UWV stelt aan de hand van de ingediende aangiften loonheffingen over het kalenderjaar 2020 vast of een werkgever recht heeft op bovenstaande tegemoetkomingen en berekent de hoogte hiervan. U ontvangt vóór 15 maart 2021 een voorlopige beschikking met een voorlopige berekening.

Wij adviseren u de voorlopige beschikkingen goed te controleren. Mogelijk staan er werknemers niet op waarvoor u mogelijk wel recht op LIV en/of LKV heeft. Het kan ook zijn dat u niet eens bent met de hoogte van het toegekende voordeel.

Bent u het niet eens met deze voorlopige beschikking, dan kunt u eventuele correcties tot en met uiterlijk 1 mei 2021 insturen naar de Belastingdienst door middel van een correctiebericht aangifte loonheffingen. Indien u geen beschikking heeft ontvangen en denkt wel voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, neem dan contact op met het UWV.

Definitieve beschikking

De Belastingdienst krijgt de definitieve gegevens van het UWV en maakt hiervoor een beschikking op. Deze beschikking wordt vóór 1 augustus 2021 naar de werkgever verstuurd.

Uitbetaling

De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming binnen 6 weken na de datum op de definitieve beschikking. Dit is uiterlijk 12 september 2021.


Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp of uw berekening laten controleren, stuur dan uw voorlopige beschikking naar uw contactpersoon bij Vermetten Loonadvies of naar lonen@vermetten.nl