Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Lagere uitbetaling betalingsrechten in 2022

De totale uitbetaling per betalingsrecht, bestaande uit de basis- en de vergroeningsbetaling, bedraagt dit jaar € 344. Dit is € 27 lager dan het voorgaande jaar. De reden voor de lagere betaling is dat er in 2022 € 50 miljoen extra is overgeheveld van pijler 1 (directe betalingen) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling). Op de betalingen worden dit jaar geen zogenaamde plafondkortingen ingehouden. De uitbetalingen zullen tussen 1 december 2022 en 30 juni 2023 plaatsvinden. De hoogte van de extra hectarebetaling voor jonge landbouwers en de graasdierpremie zijn nog niet bekend gemaakt.

In 2023 gaat het nieuwe GLB van start en komen de betalingsrechten te vervallen. De nieuwe vergoedingen (basispremie, ecopremie) worden dan uitbetaald op basis van het aantal hectaren subsidiabele grond dat bij het bedrijf in gebruik is en is opgegeven in de Gecombineerde opgave.