Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Landelijke ophok- en afschermplicht pluimvee

In verband met enkele vogelgriepuitbraken heeft de minister van LNV op 14 november opnieuw een afscherm- en ophokplicht voor pluimvee voor heel Nederland ingevoerd. De afscherm- en ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen) geldt een afschermplicht. De afscherm- en ophokplicht is volgens de minister een effectieve preventieve maatregel om nieuwe besmettingen te voorkomen omdat de kans op contact tussen wilde besmette vogels en gehouden vogels wordt verkleind.

Nieuwe risicobeoordeling

Op korte termijn zal een nieuwe risicobeoordeling door de Deskundigengroep Dierziekten plaatsvinden. Op basis van die beoordeling zal de minister bekijken of landelijke, preventieve maatregelen voor vogelgriep aangepast zullen worden.

Status vrije uitloopeieren bij ophokplicht

Onlangs heeft de Europese Commissie besloten dat vrije uitloopeieren voortaan hun status behouden wanneer er een ophokplicht wordt ingesteld vanwege de dreiging van vogelgriep. Voorheen verviel de status van ‘vrije uitloop’ na 16 weken ophokplicht, wat leidde tot een lagere prijs voor deze eieren. De eieren werden dan bestempeld als scharreleieren.