Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Leerwerktraject opzetten? Ontdek de Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding ( ook wel toio genoemd). De regeling geldt voor de volgende onderwijscategorieën:

  • vmbo (voor leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg);
  • mbo (beroepsbegeleidende leerweg (bbl));
  • hbo (duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving);
  • promovendi;
  • toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding).

Uitbreiding van de regeling

Met ingang van schooljaar 2017/2018 is de regeling al uitgebreid en geldt deze ook voor leerwerkplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. De uitbreiding geldt voor leerlingen in het laatste schooljaar van het vso in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leerwerktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, voor leerlingen in het laatste schooljaar van het pro en voor leerlingen die een entreeopleiding volgen die wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.


Subsidieregeling aanvragen

Voor het schooljaar 2017/2018 kan de aanvraag worden ingediend tot uiterlijk 17 september. De aanvraag gaat digitaal via het eLoket van RVO.nl. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld.

Hulp van Vermetten | accountants en adviseurs
Meer informatie over de subsidieregeling kunt u ook hier terugvinden. Kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van de Subsidieregeling praktijkleren? Aarzel niet en vraag de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs om advies. Zij kijken graag met u mee en zij kunnen samen met u de subsidieregeling aanvragen.