Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Marktwaarde productierechten Lbv/Lbv-plus vastgesteld

In de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is voorzien dat de subsidie voor het sluiten van een veehouderijlocatie onder meer wordt gebaseerd op de waarde van het productierecht dat de desbetreffende veehouder heeft laten vervallen. 

De marktwaarde van het productierecht is vastgesteld aan de hand van de actuele marktprijs. Deze is gebaseerd op een advies van deskundigen van de Wageningen University & Research, omdat er geen publieke markt is.

Varkensrechten

De waarde van het varkensrecht is vastgesteld op € 31 voor concentratiegebied Oost, € 150 voor concentratiegebied Zuid en € 27,50 voor overig Nederland.

Pluimveerechten

De waarde van het pluimveerecht is vastgesteld op € 19 voor concentratiegebied Oost, € 10,75 voor concentratiegebied Zuid en € 8,25 voor overig Nederland.

Fosfaatrecht

De waarde van het fosfaatrecht is vastgesteld op € 121.