Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Meld betalingen aan derden!

Per 1 januari 2022 bestaat er een nieuwe verplichting voor het melden van betalingen aan derden. Tot 2022 bestond enkel het IB-47 formulier, dit formulier blijft bestaan maar daarnaast komt er een nieuwe zwaardere verplichting tot het melden van betalingen aan derden. Deze verplichting wordt de renseigneringsverplichting genoemd.

Voor wie geldt deze renseigneringsverplichting?

De nieuwe renseigneringsverplichting zal niet voor iedereen gelden die een betaling doet aan derden, het gaat slechts om verplichtingen voor de volgende twee groepen:

  • Inhoudingsplichtigen conform de Wet op de loonbelasting.
  • Collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en naburige rechten (denk aan Buma/Stemra).

Indien er een betaling aan derden wordt gedaan door een andere partij, bijvoorbeeld een particulier, dan zal de nieuwe renseigneringsverplichting niet van toepassing zijn. Er dient in het geval van een particulier mogelijk een IB-47 formulier ingediend te worden, de belastingdienst verstuurd een uitnodiging indien deze betalingen verplicht aangegeven moeten worden via het IB-47 formulier.

Welke betalingen zijn uitgezonderd van de renseigneringsverplichting?

Op de renseigneringsverplichting bestaan een aantal uitzonderingen. Niet alle betalingen die aan derden worden gedaan door inhoudingsplichtigen en collectieve beheersorganisaties, zullen direct onder de renseigneringsverplichting vallen. De volgende betalingen die aan derden worden gedaan, zijn uitgezonderd van de renseigneringsverplichting:

  • Betalingen voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap.
  • Betalingen voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door vrijwilligers, die voldoen aan de normen voor vrijwilligers conform de Wet op de loonbelasting.
  • Betalingen voor werkzaamheden of diensten waarvoor een factuur met btw is verzonden en aangifte omzetbelasting wordt gedaan. 
  • Betalingen ontvangen door erfgerechtigden voor een auteurs- of naburig recht.

Alle overige betalingen zullen wel onder de renseigneringsverplichting vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betalingen aan ondernemers die vrijgesteld zijn van btw, sprekers en auteurs en correspondenten van bijvoorbeeld vragenlijsten of enquêtes die een kleine vergoeding of cadeaubon ontvangen.

De melding van de betalingen

De melding van deze betalingen over 2022 zal plaats moeten vinden tussen 1 en 31 januari 2023. Deze melding dient u proactief te doen, u ontvangt geen brief of uitnodiging van de belastingdienst om deze gegevens aan te geven (bij een IB-47 formulier ontvangt u wel een uitnodiging). De melding van de betalingen verloopt digitaal. De melding kan worden ingediend via het gegevensportaal van de Belastingdienst of Digipoort. Via deze omgeving zijn er verschillende manieren om de gegevens in te dienen.

Let op! Voor meldingen via het gegevensportaal zijn inloggegevens nodig. Beschikt u nog niet over inloggegevens vraag deze dan zo spoedig mogelijk aan via de website van de Belastingdienst. Inloggegevens kunnen opgevraagd worden via de pagina: ‘Aanmelden voor aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden’. 

Welke gegevens worden gemeld?

Bij de melding van de betalingen, zullen de volgende gegevens aangeleverd dienen te worden aan de belastingdienst:

  • Naam, adres en geboortedatum van de ontvanger van de betaling.
  • Het BSN van de ontvanger.
  • De betaalde bedragen en eventuele kostenvergoedingen.
  • De datum van de betaling.

Het is dus van belang om tijdig na te gaan of u dit jaar betalingen heeft gedaan aan derden die onder de renseigneringsregeling vallen. Zo kunt u gemakkelijk en snel de melding in januari 2023 versturen naar de Belastingdienst.

Consequenties indien er niet voldaan wordt aan de verplichting

Het niet nakomen van de renseigneringsverplichting kan leiden tot een boete van maximaal € 9.000. Is er sprake van het opzettelijk niet doen van de melding, dan kan de boete oplopen tot € 22.500 of het bedrag aan te weinig geheven belasting.

Meld de betalingen dus tijdig en proactief!

Indien u vragen heeft over specifieke bepalingen of over het verzorgen van de melding, neemt u dan gerust contact met ons op via onderstaande formulier.

Deel uw uitdaging met ons