Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Melden wijzigingen EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarvoor moesten in de Gecombineerde opgave de volgende gegevens ingevuld worden:

  • soort vanggewas (cat. 1, 2 of 3);
  • geplande zaaidatum (cat. 1 en 2) of geplande oogstdatum van de hoofdteelt bij onderzaai (cat. 3);
  • gewas, bijvoorbeeld bladrammenas of gele mosterd.

Doorgeven wijzigingen

Wijzigingen in de vanggewassen als volgteelt kunnen tot en met 15 oktober via een wijziging van de Gecombineerde opgave ingediend worden. De volgende wijzigingen moeten doorgegeven worden:

  1. veranderingen in vanggewassen (gewas en/of categorie);
  2. aangepaste inzaaidatum van volgteelten;
  3. veranderingen in de oogstdatum van het hoofdgewas;
  4. wisselingen in de percelen die voor vanggewassen gebruikt worden.

Ad 1. Elke wijziging in het vanggewas moet anders dan voorheen gemeld worden. Bij het gebruik van een mengsel gaat het om het hoofdbestanddeel van dit mengsel.

Ad 2. De inzaaidatum is van belang voor de verplichte instandhoudingsperiode van acht weken. Het doorgeven van deze datum kan niet met terugwerkende kracht. Indien de werkelijke inzaaidatum na de opgegeven verwachte inzaaidatum ligt, moet de gewijzigde datum uiterlijk op de dag van inzaai doorgegeven worden. Wanneer de werkelijke inzaaidatum later is dan de opgegeven inzaaidatum, moet een nieuwe verwachte inzaaidatum doorgegeven worden.

Ad 3. De oogstdatum is van belang voor de verplichte instandhoudingsperiode van acht weken. Het doorgeven van deze datum kan niet met terugwerkende kracht. Indien de werkelijke oogstdatum na de opgegeven verwachte oogstdatum ligt, moet de gewijzigde datum uiterlijk op de dag van oogst doorgegeven worden. Wanneer de werkelijke oogstdatum later is dan de opgegeven oogstdatum, moet een nieuwe verwachte oogstdatum doorgegeven worden.

Ad 4. EA-vanggewassen mogen op een ander perceel geteeld worden dan doorgegeven is in de originele aanvraag. Dit ‘andere’ perceel moet op zich wel opgegeven zijn in de aanvraag. Op deze wijze kan echter geen extra EA opgegeven worden. Dit telt namelijk niet meer mee bij de beoordeling van de aanvraag. Het is niet verplicht om een perceel waarop uiteindelijk geen EA-vanggewas geteeld wordt, anders dan opgegeven in de originele aanvraag, terug te trekken, maar dit is wel raadzaam.