Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Advisory blog

Mooie strategie! Krijgt u het ook voor elkaar?

Hoe data de uitvoering van je strategie verbetert

Het is zover! Uw strategische doelen staan op papier en de realisatie van uw nieuwe toekomst kan starten. U bent goed bezig! Meerdere wetenschappers hebben immers benoemd dat ondernemingen met een strategisch plan beter presteren dan ondernemingen zonder een dergelijk plan. De reis kan starten, maar hoe komt u op uw bestemming? Wat voor brandstof gebruikt u, hoe navigeert u en hoe stuurt u bij? In de huidige professionele omgeving is het antwoord niet ver weg. Data is namelijk uw brandstof, uw GPS/routeplanner, en kan daarom gezien worden als uw beste reisgenoot op weg naar een goed werkende strategie. In deze blog ontdekt u hoe data de uitvoering van uw strategie verbetert. 

 

De waarde van data in de moderne strategie

In essentie is het vrijwel onmogelijk om vandaag een effectieve strategie uit te voeren zonder de sturende kracht van data. De waarde van data is de laatste jaren sterk toegenomen door de opkomst van data science, analyse, visualisatie software en toegenomen digitale rekenkracht. Diverse wetenschappers tonen aan dat een succesvolle uitvoering van een strategie minder kansrijk is wanneer er geen data analyse gemaakt wordt. De tijd waarin bedrijven hun koers bepaalden op basis van intuïtie en ervaring alleen, is definitief voorbij.

 

Van intuïtie naar data-driven beslissingen

Als ondernemer wilt u weten wat uw klanten (echt) willen. Vroeger vertrouwden ondernemers op hun intuïtie, maar dat is op dit moment niet meer genoeg. Onderzoek van experts, zoals professor Pisano (Harvard Business School), laat zien dat bedrijven die data gebruiken om te begrijpen wat klanten willen, meer kans hebben op succes. Een van de meest belangrijke aspecten van strategieontwikkeling is het begrijpen van de markt en de doelgroep. In een wereld waarin consumentengedrag voortdurend evolueert, is het essentieel om te begrijpen wat hen drijft, wat hun voorkeuren zijn en hoe ze reageren op veranderingen in de markt. Traditionele strategieën gebaseerd op grove aannames, gemiddelden en tienjarenprognoses blijven niet meer overeind in een dynamisch landschap dat snel en voortdurend verandert. 

 

Gegevensgestuurde inzichten voor concurrentievoordeel

Professor Pisano benadrukt de noodzaak van gegevens gestuurde inzichten bij het ontwikkelen van een concurrentievoordeel. Zijn bevindingen tonen aan dat het vermogen om data te verzamelen, te analyseren en te vertalen naar bruikbare strategische beslissingen een cruciale competentie is. Dit is essentieel voor zakelijk succes. “Data als onderdeel van uw onderscheidend vermogen” wordt dan ook het onderwerp van een van onze volgende blogs.

 

Data als bescherming tegen onzekerheid

De ene kant van de strategische medaille bevat kansen, de andere kant bevat de risico’s en onzekerheden. Data is ook een belangrijk onderdeel van risicobeheer. Ondernemers worden steeds meer geconfronteerd met snelle veranderingen en dat brengt onzekerheden met zich mee. Daarom is het essentieel om risico's te begrijpen en te beheersen. Historische gegevens, markttrends en voorspellende analyses vormen de bouwstenen voor effectief risicobeheer. Het vermogen om mogelijke bedreigingen snel te identificeren en er passend op te reageren, is een integraal onderdeel van strategisch denken. 

Nassim Taleb, een bekend statisticus en auteur van "The Black Swan," benadrukt de onvoorspelbaarheid van gebeurtenissen en het belang om u voor te bereiden op het onverwachte. Taleb's theorieën onderstrepen de noodzaak van een datagedreven aanpak bij het anticiperen en reageren op onvoorziene omstandigheden. Zijn werk dient als een waarschuwing tegen de meer traditionele strategieën. Tevens biedt het een wetenschappelijke basis die aantoont dat data zeer sterk is in het beheersen van (ondernemers)risico's.

 

Prestatiemeting en bijsturing

Een strategie is zo succesvol als zijn uitvoering. Ook hier toont data weer zijn kracht in het meten van prestaties en het bijsturen van de koers. Het is niet voldoende om een strategie te ontwikkelen; het monitoren van de implementatie en het evalueren van de resultaten zijn net zo essentieel. Dit proces van continue verbetering is alleen mogelijk met behulp van data-analyse.

Het onderzoek van Dr. Robert S. Kaplan en Dr. David P. Norton over de Balanced Scorecard illustreert hoe het meten van prestaties kan bijdragen aan een effectievere strategie uitvoering. Dit gebeurt op diverse gebieden, zoals financiën, klanttevredenheid en interne processen. Data is de ruggengraat van de Balanced Scorecard, waardoor bedrijven (real-time) inzicht krijgen in hun prestaties en waar nodig hun strategieën kunnen aanpassen.

 

Conclusie: data als sleutel tot succes

Kortom, zonder data is een strategie gedoemd te mislukken. De wetenschap benadrukt het belang van data bij elk aspect van strategieontwikkeling en -uitvoering. In een wereld waarin bedrijven moeten navigeren door een steeds complexer wordend landschap, is het gebruik van data niet langer een luxe, maar een onmisbare randvoorwaarde voor duurzaam zakelijk succes. Of zoals Edwards Deming ooit schreef: “In god we trust; all others bring data”.

In de Strategie Advies praktijk van Vermetten | accountants en adviseurs zijn wij ons in de klanttrajecten continu bewust van de noodzaak voor relevante data en inzichten. Wij staan voor een succesvolle uitvoering en denken continu met onze klanten mee over welke data ze op welk moment nodig gaan hebben. 

Bent u als ondernemer toe aan een nieuwe inspirerende stip aan de horizon, wilt u meer data gedreven gaan werken, of juist allebei? Neem dan contact met ons op. Vermetten ondersteunt u graag om echte resultaten te boeken met uw nieuwe strategie als doel.

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Michiel Wirken
Strategisch adviseur