Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Ondersteuning bij de economische gevolgen van het coronavirus

Het is onmiskenbaar duidelijk dat de bestrijding van de uitbreiding van het coronavirus een behoorlijke impact zal hebben op onze samenleving. Er zijn door de overheid verschillende maatregelen aangekondigd om verdere uitbreiding van het virus te beperken. Deze maatregelen zullen ook impact hebben op de economie van ons land. Inmiddels heeft de overheid een aantal steunmaatregelen aangekondigd. In dit artikel delen we drie maatregelen vanuit de overheid.
 

3 Maatregelen

 

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers die omzet verliezen als gevolg van de coronacrisis, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling).


2. Fiscale maatregelen

Komt u door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen, dan zijn er op dit moment twee mogelijkheden:

A. U kunt een bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als u schriftelijk motiveert dat u door het coronavirus in de problemen bent gekomen. De invordering wordt stopgezet zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst is binnengekomen. Individuele beoordeling vindt later plaats. Houd er wel rekening mee dat er veel verzoeken gaan binnenkomen, waardoor de behandeltijden kunnen oplopen. Om ondernemers verder tegemoet te komen, zal de Belastingdienst een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

B. U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de voorlopige aanslag 2020 (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) te verlagen, zodat u meteen minder belasting betaalt.
 

3. Extra krediet aanvragen

Mochten de bovenstaande fiscale maatregelen niet leiden tot voldoende ruimte in uw liquiditeiten, dan bestaan er uiteraard mogelijkheden om extra krediet aan te vragen.
 
Bij uw bank kunt u verruiming in uw kredietfaciliteit aanvragen. De grootbanken willen soepeler en ruimdenkender handelen, maar geven wel aan de interne processen (met bijbehorende tijdslijnen) te moeten respecteren. De staatssecretaris van Economische Zaken streeft ernaar om eind maart 2020 een tijdelijke verruiming van de Borgstelling voor het MKB-kredieten te willen faciliteren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief (in normale economische omstandigheden) gefinancierd kunnen blijven.
 
Daarnaast bestaat er voor zelfstandigen en bedrijven eveneens de mogelijkheid om beroep te doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Als u hier een beroep op wil doen, dan moet u zich wenden tot de gemeente waar u bent ingeschreven.

Kan Vermetten | accountants en adiseurs u ondersteunen bij één van deze maatregelen? Of wilt u meer informatie? Neem contact op met uw relatiebeheerder bij Vermetten. Wilt u een (extra) kredietaanvraag doen, dan is het verstandig om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en geen tijd te verliezen!
 

Ondersteunende rol Vermetten | accountants en adviseurs 

Binnen Vermetten is een taskforce opgericht welke de lead gaat nemen in de advisering, begeleiding en communicatie rondom de economische impact van de coronacrisis. Daarnaast gaan relatiebeheerders en adviseurs pro-actief klanten benaderen (voornamelijk in sectoren die het hardst geraakt worden) om hen te informeren over de economische maatregelen en de begeleidende rol van Vermetten hierin. Uiteraard kunt u te allen tijde zelf contact opnemen met uw relatiebeheerder voor al uw vragen over het coronavirus en de economische gevolgen hiervan.

Daarnaast willen we u wijzen op de maatregelen die Vermetten | accountants en adviseurs heeft genomen om de dienstverlening - zoals u die van ons gewend bent - zoveel mogelijk te continueren, rekening houdend met uw en onze gezondheid. Lees er hier meer over. 


Blijf op de hoogte

Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Houd het nieuwsoverzicht op onze website en onze socialmediakanalen in de gaten voor het laatste nieuws rondom het coronavirus en de steunmaatregelen. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Vermetten. Uiteraard kunt u ons ook bereiken via ons algemene telefoonnummer 0161 - 45 60 56. Wij ondersteunen u waar mogelijk!