Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Onderzaai vanggewas bij maïs

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond moet voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid worden. Hetzelfde geldt voor percelen in met nutriënten verontreinigde gebieden, wanneer deelgenomen wordt aan derogatie. Er geldt een uitzondering als er uiterlijk 31 oktober een wintergraan wordt ingezaaid, dat in het volgende jaar als hoofdteelt wordt gebruikt.

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid. Daardoor is de kans groot dat het gewas pas op een later moment kan worden geoogst.

In 2021 is er uitstel verleend voor het inzaaien van een vanggewas, maar de toenmalige minister van LNV heeft daarbij destijds aangegeven dat in de toekomst het niet tijdig inzaaien van een vanggewas stevige juridische consequenties kan hebben. Vorig jaar is er geen uitstel verleend, ondanks dat de maïsoogst toen ook verlaat was.

Het is dus allerminst zeker dat er dit jaar uitstel wordt verleend. Daarom moet overwogen worden om onderzaai van een vanggewas toe te passen.