Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Op deze subsidies heeft u recht als agrariër

De landbouwsector is ontzettend belangrijk. De overheid stimuleert en ondersteunt landbouwers door het hele land, door middel van subsidies, om zo beter in te spelen op de wensen van de samenleving. Er zijn daardoor in totaal behoorlijk wat regelingen voor landbouwers in de agrarische sector. Bent u een agrarische ondernemer? Dan heeft u recht op (een van) de volgende subsidies:

Basisbetaling

Als landbouwer is het mogelijk om een basisbetaling aan te vragen om zo inkomenssteun te ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet uw onderneming duurzaam en maatschappelijk verantwoord te werk gaat.

Vergroeningsbetaling

Naast de basisbetaling heeft u recht op een vergroeningsbetaling. U heeft in de volgende gevallen recht op deze aanvullende betaling:

  • U verbouwt verschillende gewassen. Gewasdiversificatie is namelijk goed voor de biodiversiteit.
  • Uw bouwland levert een bijdrage aan de kwaliteit van biodiversiteit en milieu. U voldoet hieraan als ministers 5% van uw bouwland is ingericht als ecologisch aandachtspunt.
  • Uw grasland wordt blijvend in stand gehouden.

Extra betaling aan jonge landbouwers

Jonge landbouwers zijn essentieel voor de toekomst en creëren voedselzekerheid in Nederland. Bent u jonger dan 41 jaar? Dan komt u in aanmerking voor een extra premie voor jonge landbouwers. Door een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemen kunt u investeren in grond, gebouwen of machines.

Graasdierpremie

Gronden als duinen, heide en kwelders tellen op het gebied van subsidies niet mee als landbouwgrond. Grazen uw schapen of vrouwelijk vleesvee op grond dat niet in aanmerking komt voor de basisbetaling? Dan heeft u recht op graasdierpremie. Deze subsidie hangt van verschillende factoren af, waaronder de hoeveelheid dieren en het minimale premiebedrag.

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

U bent van plan om een lening af te sluiten, maar de bank vindt dat er te weinig zekerheid is. Dat kan zijn omdat u wilt investeren in uw landbouwbedrijf, maar niet genoeg ‘onderpand’ heeft. In dat geval is een borgstellingskrediet voor de landbouw de perfecte oplossing. Hiermee staat de overheid borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Banken zullen sneller een lening geven wanneer de overheid voor een deel borg staat.

Regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL) en Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL);

Natuurlijkvriendelijk beheer van uw landbouwgrond wordt beloond. Zo kunt u een vergoeding aanvragen via de regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL). Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer. Dit geldt ook boeren die grond beheren en de kwaliteit hiervan willen verhogen.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.
Agrarisch ondernemers kunnen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een tegemoetkoming krijgen voor de verzekeringspremie van de brede weersverzekering. Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals storm, hagel, regenval of droogte.

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs

Al met al zijn er dus verschillende subsidies waar u als agrariër voor in aanmerking kunt komen. Heeft u advies nodig van een professional, of wilt u dat er iemand meekijkt naar uw sibsidieaanvraag? Neem dan contact op met de adviseurs en accountants van Vermetten | accountants en adviseurs. Wij informeren u vrijblijvend en nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

 

Bron: Belastingdienst en Agriholland