Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Opnieuw droogtemaatregelen aangekondigd door landbouwminister

Na een heel lange periode van droogte, is er de afgelopen tijd weer wat regen gevallen. De neerslag van de laatste weken is bij lange na niet genoeg om de enorme droogte van de afgelopen maanden op te heffen. De landbouw kampt nog steeds met tekorten en de scheepvaart heeft last van een laag waterpeil. Zo bereikte de Rijn afgelopen weekend de allerlaagste waterstand ooit – dit lage waterpeil werd gemeten in Lobith (Gelderland).

De droogte is nog steeds een groot probleem, daarom heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, opnieuw droogtemaatregelen aangekondigd. De maatregelen betreffen een drietal onderwerpen en gaan direct van kracht.
 

Maatregel 1: Uitrijden dierlijke mest

Het uitrijden van alle soorten dierlijke mest op bouwland wordt verlengd tot en met 15 september 2018. Voorwaarden: de inzaai mag uiterlijk plaatsvinden op 17 september met groenbemester of winterkoolzaad of bloembollen planten. Op zand- en lössgrond mogen op bouwland de toegelaten groenbemesters worden ingezaaid, namelijk gras, wintergraan, bladkool, bladrammenas of Japanse haver.

  • Het uitrijden van alle soorten dierlijke mest op grasland wordt verlengd tot en met 15 september 2018. Niet te uitbundig uitrijden in verband met nitraatvergiftiging. Advies 15 kuub drijfmest per ha.
  • Het uitrijden van dierlijke mest op grasland op klei- en veengrond wordt verlengd tot en met 30 september 2018.
  • Let op: het scheuren van grasland is toegestaan onder voorwaarden. Op klei- en veengrond vóór 2 oktober gras inzaaien, en op zand- en lössgrond vóór 22 september gras inzaaien. Voor derogatiebedrijven blijft gelden een korting van 50 kilogram stikstof per ha gescheurd grasland. Het scheuren of vernietigen van de graszode moet áltijd uiterlijk zeven dagen vooraf worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Maatregel 2: Vergroeningseisen en daarmee subsidie niet in gevaar

  • Als er door de droogte niet aan de vergroeningseisen kan worden voldaan, is er sprake van overmacht. RVO heeft de voorwaarden hiervoor op de website gepubliceerd. Het betreft het telen van veevoer in plaats van vanggewassen. Vanggewassen mogen als veevoer dienen, al dan niet door beweiding.
     

Maatregel 3: Financiering en belasting

  • Overbruggingskrediet: boeren die door de droogte financieel in de problemen komen, kunnen bij de RVO een verklaring krijgen om bij de banken een overbruggingskrediet aan te vragen.
  • Boeren kunnen uitstel vragen voor het betalen van belasting. Bij de Belastingdienst moet worden aangetoond dat financiële problemen door de droogte zijn ontstaan. Uitstel kan worden aangevraagd voor het betalen van loonheffingen en inkomsten- , omzet- en vennootschapsbelasting.

 

Contact met Vermetten | accountants en adviseurs
Wilt u meer weten over de aangekondigde droogtematregelen? Lees op RVO.nl meer informatie over de droogtemaatregelen en voorwaarden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij hebben jarenlange ervaring in de agrarische sector en houden de droogte en de daarbij horende maatregelen nauwlettend in de gaten.