Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Optimalisering van de I&R-regeling

Afgelopen januari heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met veel bombarie het vermoeden van onregelmatigheden in de dierenadministratie naar buiten gebracht. Dat vermoeden ging een eigen leven leiden en daar werd in de tussentijd ook nog het woord ‘fraude’ aan toegevoegd. Een nuchtere constatering: 7.700 melkveehouders (op een totaal aantal van 17.000 melkveehouders in Nederland) zouden de mist in zijn gegaan met de registratie van hun vee. Dat zou betekenen dat 45 procent van de melkveehouders een overtreding heeft begaan. Dat aantal lijkt niet te kloppen.

 

Fouten door organisaties

De afgelopen periode zijn ervolop nieuwsberichten verschenen over de vermeende fraude. Wat blijkt? Er zijn fouten gemaakt door diverse betrokkenen. De RVO heeft bijvoorbeeld discutabele berekeningen gehanteerd en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet deze berekeningen controleren. Bovendien is de I&R-regeling niet helemaal aangepast aan de tijd en deze moet worden geupdatet.

Fouten door agrarische bedrijven
Daarnaast blijkt dat er per ongeluk fouten zijn gemaakt bij de registratie van de dieren door de veehouders, administratiesystemen van veehouders en aanverwante dienstverlenende bedrijven. De I&R-registratie is niet correct afgestemd, en ook zijn er veehouders die de I&R-registratie naar eigen goeddunken hebben ingevuld. Dat laatste is ook aan het licht gekomen en zal leiden tot het opleggen van boetes. Bij deze laatste groep gaat het om 5.000 koeien op een totaal van 17 miljoen koeien. Dat is 0,03 procent.

 

Het vervolg voor de veehouders

Op 8 maart zijn er nog 400 bedrijven geblokkeerd. De RVO heeft nog geen inzicht in de specifieke rundveebedrijven: zijn het bijvoorbeeld hobbybedrijven of gestopte bedrijven? De komende periode worden deze bedrijven gebeld door de RVO. Administratiesystemen van de aanverwante bedrijven zullen correct moeten aansluiten op de I&R-registratie. De I&R-registratie zal bovendien gemoderniseerd worden. Daarover is overleg gaande tussen de overheid en diverse instanties in de veehouderij. Voor de melkveehouders zal dat leiden tot sneller en correcter registreren van de dieren. En dat zal ook doorwerken voor de overige rundveebedrijven.


Wijzigingen in de I&R-regeling

Veehouders kunnen er in de loop van dit jaar op rekenen dat de I&R-registratie gaat wijzigen. Deze wijzigingen zijn nog niet bekend. Ze zullen betrekking hebben op de gebruikte managementsystemen, maar ook op de aanmelding door de ondernemers zelf. Ook is het mogelijk dat op het bedrijf de registratie van de dieren vlotter en correcter dient te verlopen, waarop de veehouder dagelijks zelf invloed heeft en zijn werkwijze op zal moeten aanpassen. Aanpassing van de strafmaat bij onzorgvuldigheid ligt op de loer.

Contact met Vermetten | accountants en adviseurs

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met Vermetten | accountants en adviseurs. Onze agrarische adviseurs vertellen u graag meer over bijvoorbeeld de gevolgen en de op stapel staande aanpassingen.
 

Bron: Veeteelt GezondheidVeelteelt Economie en Veeteelt Ecomonie