Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

PAS-melders: wachten op legalisering of zelf actie ondernemen?

Eind februari 2022 is een legaliseringsprogramma in werking getreden, waarmee alle PAS-melders uiterlijk in februari 2025 gelegaliseerd zouden moeten zijn. Er is inmiddels een pakket van maatregelen aangekondigd, waarvan de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) één van de maatregelen is. De vrijkomende stikstofruimte mag echter pas worden ingezet voor de PAS-melders als de maatregelen uitgevoerd zijn. Wanneer de PAS-melders dan uiteindelijk gelegaliseerd worden door het afgeven van een vergunning, is de kans aanwezig dat deze vergunning wordt aangevochten door milieuorganisaties. Voor PAS-melders is het daarom raadzaam om te kijken of niet op een andere wijze een vergunning verkregen kan worden.