Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Regeling compensatie transitievergoeding is definitief

Vandaag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling stelt dat werkgevers met ingang van 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoeding na beeindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte. 

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren ten behoeve van de aanvraag bij het UWV.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Regeling compensatie transitievergoeding? Neem dan contact op met onze specialisten!

 

Bron: Rijksoverheid en UWV