Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Regeling Tegemoetkoming Energiekosten

In het eerste kwartaal van 2023 wordt de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) opengesteld. Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven (waaronder landbouwbedrijven) met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn. Om de regeling zo snel mogelijk open te kunnen stellen, is gekozen voor een zogenoemde modelmatige aanpak. Dat betekent dat het verbruik van de ondernemer wordt geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie, en dus niet op basis van het daadwerkelijke gebruik en actuele prijs van energie.

Standaard jaarverbruik/afname

Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Dit zijn nauwkeurige prognoses van de netbeheerder voor het verbruik van de komende 12 maanden, gebaseerd op basis van historisch verbruik en verschillende projectiefactoren. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.

Modelprijs

Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten exclusief BTW en inclusief EB en ODE. De modelprijs wordt in januari 2023 bekendgemaakt.

Jaaromzet

De omzet wordt bepaald aan de hand van de omzetgegevens 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Aanvraag tegemoetkoming

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 een aanvraag indienen in een digitaal loket van RVO.nl. De exacte openstellingsdatum is nog niet bekend. Na een positief besluit ontvangt de ondernemer eerst een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Daarna vindt een definitieve vaststelling plaats.