Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode van 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

Het uitrijden van vaste mest op bouwland is op klei- en veengrond het hele jaar toegestaan, op zand- en lössgrond alleen in de periode van 1 februari tot en met 31 augustus. 

Grasland

Het uitrijden van drijfmest op grasland is op alle gronden toegestaan tot en met 31 augustus. Vaste mest mag op zand- en lössgrond ook tot en met deze datum uitgereden worden. Op klei- en veengrond is dit toegestaan tot en met 15 september.