Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

RVO.nl staat niet toe dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest. Deze situatie doet zich voor als in het ene jaar de mest gewogen en bemonsterd is afgevoerd en in het andere jaar op basis van forfaitaire normen.

Tabel: te hanteren gehaltes in mestvoorraden in gebruiksnormenberekening 2022

Afvoer 2021 Afvoer 2022 Te hanteren in gebruiksnormenberekening 2022
 Bemonsterd  Bemonsterd  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2022
 Forfaitair  Bemonsterd  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair *)
 Bemonsterd  Forfaitair  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2021 *)
 Forfaitair  Forfaitair  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair

*) Gehaltes eindvoorraad wijken dus af van gehaltes in opgave aanvullende gegevens