Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

De RVO staat niet toe, dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest. Deze situatie doet zich voor als in het ene jaar de mest gewogen en bemonsterd is afgevoerd en in het andere jaar op basis van forfaitaire normen.

Tabel: te hanteren gehaltes in mestvoorraden in gebruiksnormenberekening 2023

Afvoer 2022 Afvoer 2023 Te hanteren in gebruiksnormenberekening 2023
 Bemonsterd  Bemonsterd

 Beginvoorraad: analysegegevens 2022

 Eindvoorraad: analysegegevens 2023

 Forfaitair  Bemonsterd

 Beginvoorraad: forfaitair

 Eindvoorraad: forfaitair *)

 Bemonsterd  Forfaitair

 Beginvoorraad: analysegegevens 2022

 Eindvoorraad: analysegegevens 2022 *)

 Forfaitair  Forfaitair

 Beginvoorraad: forfaitair

 Eindvoorraad: forfaitair

*) Gehaltes eindvoorraad wijken dus af van gehaltes in opgave aanvullende gegevens