Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Streep door 90%-eis hypotheekrenteaftrek voor niet-ingezetenen

In februari 2017 behandelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) enkele prejudiciële vragen van de Hoge Raad. Deze vragen gingen over de hypotheekrenteaftrek voor niet-ingezetenen die wel in Nederland arbeid verrichten. Volgens de geldende wet- en regelgeving mag het inkomen in Nederland belast worden wanneer minimaal 90% van het inkomen in Nederland wordt verdiend.

Meer buitenlandse belastingplichtigen in Nederland

Tijdens de zitting oordeelde het HvJ echter dat al bij het verrichten van 60% procent arbeid in Nederland, de niet-inwoner een hypotheekrenteaftrek kan claimen. Als in de woonstaat geen inkomen is om een aftrek in verband met de woning geldig te maken, moeten de werklidstaten de aftrekposten pro rata toestaan. Dit betekent dat een grotere groep buitenlandse belastingplichtigen in de Nederlandse inkomstenbelastingaangifte aanspraak kan maken op aftrekposten.

Minimaal 60% werken in Nederland

Het oordeel van het HvJ werd aangevochten tot de Hoge Raad: de 90%-eis moest weer terug op tafel komen, want het HvJ had onjuist geoordeeld door onderscheid te maken tussen een ingezeten belastingplichtige en een niet-ingezeten belastingplichtige met aftrek voor de eigen woning. De Hoge Raad boog zich over de kwestie en gaf afgelopen mei uitsluitsel. De uitspraak: ook als een niet-ingezeten belastingplichtige zelfstandige maar 60% werkt in Nederland, heeft hij hier recht op (pro rata) aftrek van hypotheekrente. In het woonland moet dan geen belastbaar inkomen zijn om de aftrek daar geldend te maken. Hiermee zet de Hoge Raad een streep door de 90%-eis en blijft de 60%-regel gehandhaafd.

Vragen over grensoverschrijdende arbeid

Wilt u meer weten over dit nieuwsbericht of wilt u meer informatie over hypotheekrenteaftrek in binnen- en buitenland? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met de specialisten van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving rondom grensoverschrijdende arbeid en zij vertellen u graag meer.