Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Overig

Tariefstelling 2023

Wij hebben onze gemiddelde tariefstijging per 1 januari 2023 in relatie tot de veel hogere kostenstijgingen ten gevolge van de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt, kunnen beperken door een aantal diensten (met name softwarelicenties) als ook door de overheid en overige regelgevende instanties aan ons opgelegde verplicht uit te voeren werkzaamheden, voortaan afzonderlijk (doch beperkt) door te berekenen aan onze cliënten voor zover e.e.a. van toepassing is. Het betreft daarbij met name de werkzaamheden uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (Wbp), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de UBO-regelgeving (Ultimate Benificial Owner), onze AFM-registratie, alsmede werkzaamheden voortvloeiende uit compliance en verplichte kwaliteitstoetsingen.