Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Termijnen derogatievergunning 2024

De termijnen voor het aanvragen van derogatie en het voldoen aan de bijbehorende verplichtingen wijken voor het jaar 2024 iets af van de gangbare termijnen.

Aanvragen vergunning

De derogatievergunning 2024 kan aangevraagd worden in de periode van 1 tot en met 29 februari 2024.

Opgave aanvullende gegevens landbouwers

Bedrijven, die in 2024 meedoen aan derogatie, moeten uiterlijk op 1 maart 2024 de opgave aanvullende gegevens landbouwers 2023 bij de RVO indienen. De opgave aanvullende gegevens landbouwers 2024 moet uiterlijk 31 januari 2025 ingestuurd worden.

Let op! Bedrijven die in 2023 meedoen aan derogatie moeten de opgave aanvullende gegevens landbouwers 2023 uiterlijk 31 januari 2024 indienen.

Bemestingsplan

Bedrijven, die in 2024 meedoen aan derogatie, moeten uiterlijk 29 februari 2024 een bemestingsplan opstellen.

Grondmonsters

Het bemestingsplan moet onder meer gebaseerd zijn op grondmonsters, waarbij de fosfaattoestand en het stikstofleverende vermogen van de bodem is vastgesteld. Grondmonsters kunnen alleen voor derogatie 2024 gebruikt worden wanneer zij ten hoogste vier jaar en een maand voorafgaand aan 1 maart 2024 zijn vastgesteld en vastgelegd. Grondmonsters van voor 1 februari 2020 zijn dus niet meer geldig voor derogatie 2024.

Let op! Om in 2024 gebruik te kunnen maken van fosfaatdifferentiatie mogen de grondmonsters op 15 mei 2024 niet ouder zijn dan vier jaar. Grondmonsters, die gestoken zijn tussen 1 februari 2020 en 15 mei 2020, kunnen dus in 2024 nog wel gebruikt worden voor derogatie, maar niet meer voor fosfaatdifferentiatie.