Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Tussentijdse uitbreiding Energielijst voor investeringen in glastuinbouw

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in op de Energielijst staande energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Uitbreiding met terugwerkende kracht

Op 5 september is de Energielijst van de regeling EIA uitgebreid met enkele specifieke investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten, en CO2-afvang voor permanente opslag. Deze uitbreiding geldt ook met terugwerkende kracht voor investeringen die zijn gedaan tussen 1 januari en 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.

Hoogte aftrek

Het percentage van de EIA bedraagt in 2023 45,5%. Wanneer een ondernemer in 2023 investeert in een energietechniek die op deze lijst staat, kan hij EIA aanvragen. 

De uitbreiding van de Energielijst 2023

De uitbreiding van de Energielijst geldt specifiek voor de volgende soorten investeringen:
•    Investeringen in de glastuinbouw waarvoor ook subsidie is verstrekt vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG). Voorheen was het niet mogelijk om gebruik te maken van energie-investeringsaftrek voor deze investeringen als er al EG-subsidie was toegekend. Nu is dat wel weer mogelijk.
•    Investeringen in warmte- en/of koudenetten.
•    Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag.