Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Uw privacy beschermd

Voor Vermetten | accountants en adviseurs zijn privacy en effectieve databescherming van cruciaal belang. Wij gaan op zorgvuldige wijze om met privacy en data en hebben daar altijd met veel zorg aandacht aan besteed. Recent is de nieuwe Europese privacy wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Onderdeel van de nieuwe privacy wetgeving is dat wij verplicht zijn met u een verwerkersovereenkomst aan te gaan, omdat wij namens u gegevens verwerken.

Om u hierin te faciliteren hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin wij onze verplichtingen en onze zorgzaamheid als verwerker richting u hebben vastgelegd. Hierin is vastgelegd hoe de geheimhouding en beveiliging van data, toezicht op naleving, datalekken en aansprakelijkheid zijn geregeld. Met deze verwerkersovereenkomst voldoet u en Vermetten aan de nieuwe privacy wetgeving. U kunt de verwerkersovereenkomst hier downloaden.

Naast deze verwerkersovereenkomst hebben wij onze privacyverklaring uitgebreid en in overeenstemming gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze kunt u hier in zien. Ter completering kunt u eveneens een exemplaar van de algemene voorwaarden van Vermetten zoals wij die hanteren voor onze dienstverlening hier in zien.

Voor Vermetten & De Wolf | accountants en adviseurs gelden de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze kunt u hier in zien.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de verwerkersovereenkomst, privacyverklaring of algemene voorwaarden, dan vernemen wij dat graag.

 

Vermetten | accountants en adviseurs