Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Uw rekeningen worden sneller betaald door het grootbedrijf

Met ingang 1 juli 2017 is er een wet van kracht die een betalingstermijn door een grootbedrijf aan een MKB bedrijf van langer dan 60 dagen verbiedt. De wet is bedoeld om MKB’ers in bescherming te nemen tegen de vaak dominante positie van grote ondernemingen die betalingstermijnen van meer dan 60 dagen hanteren en afdwingen. Er geldt een overgangsregeling van één jaar voor handelscontracten die vóór juli 2017 zijn afgesloten. Als de wederpartij een overheidsbedrijf is, dan blijft de betalingstermijn van 30 dagen gelden.

Het gevolg van deze wet

De betalingstermijn van meer dan 60 dagen tussen een MKB-bedrijf en een grote onderneming wordt nietig. De termijn van meer dan 60 dagen wordt van rechtswege en automatisch omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen. Als een grote onderneming na deze termijn de factuur betaalt, dan is de onderneming de wettelijke handelsrente van ongeveer 8 procent per jaar verschuldigd. Er geldt een overgangsregeling van één jaar voor handelscontracten die vóór juli 2017 zijn afgesloten. Als de wederpartij een overheidsbedrijf is, dan blijft een betalingstermijn van 30 dagen gelden.

Verbeterde juridische positie

Ook de juridische positie van leveranciers uit het MKB wordt verbeterd. Van rechtswege ontstaat een vordering van deze leverancier op de afnemer. Deze blijft tot vijf jaar na dato in rechte opeisbaar, hierdoor kunnen leveranciers ook in een later stadium en met terugwerkende kracht invorderingskosten en wettelijke rente bij hun afnemer opeisen. Bent u als leverancier afhankelijk van een grote opdrachtgever, dan worden er niet gauw wettelijke rente en invorderingskosten in rekening gebracht. Door de termijn waarbinnen u deze rechten geldend kunt maken op te rekken naar vijf jaar, wordt de mogelijkheid om deze rechten geldend te maken vergroot.

Einde aan incasseringsproblemen

De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen worden nu geschat rond de 7 miljard euro. Met de wet komt er een einde aan de incasseringsproblemen van kleine leveranciers. Veelal komen zij zelf in de financiële problemen omdat zij niet op tijd betaald krijgen, terwijl zij wel netjes op tijd het product of de dienst hebben geleverd aan het grootbedrijf.

Contact met Vermetten

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Onze adviseurs vertellen u graag meer over de nieuwe regeling en bekijken wat dit in uw situatie betekent. Zoek een van onze vestigingen bij u in de buurt en stel uw vragen!