Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente bij erfbelasting

Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 geldt eerbiedigende werking, dat wil zeggen dat geen belastingrente wordt berekend. Deze tijdelijke regeling had te maken met de achterstanden bij de belastingdienst bij het verwerken van de aangiftes erfbelasting. Ondertussen zijn de achterstanden ingelopen en kan de belastingdienst de aangiftes weer binnen de normale termijnen afhandelen.

Wat betekent dit in de praktijk?

De belastingrente van 4% wordt weer aangezet voor overlijdens vanaf 1 januari 2021.

De termijn van acht maanden brengt met zich mee dat de belastingrente op zijn vroegst pas weer vanaf 1 september 2021 in rekening kan worden gebracht.

Er wordt alleen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte te laat wordt ingediend (dat wil zeggen: na acht maanden na het overlijden) óf als bij de definitieve aanslag wordt afgeweken van de aangifte.

Belastingrente kan voorkomen worden door tijdig een verzoek te doen om een voorlopige aanslag én deze goed in te schatten.

Voor de overlijdens vanaf 1 januari zal er dus weer tijdig (dat wil zeggen: binnen acht maanden na het overlijden) aangifte moeten worden gedaan óf een voorlopige aanslag worden aangevraagd om te voorkomen dat er een groot bedrag aan belastingrente betaald moet gaan worden.

Bij nalatenschappen waar een onderneming in zit, is een termijn van acht maanden in de praktijk vaak veel te kort om alles in beeld te hebben.

Hiervoor is het vanaf 2021 van belang om op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen en deze niet te laag in te schatten!

Wilt u meer informatie over erfbelasting of heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan telefonisch contact op met Mr. Hetty Kets RB via 0416 56 78 78  of per email: hetty.kets@vermetten.nl