Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Voortgang stelsel van fosfaatrechten

Afgelopen januari heeft de overheid een beschikking gestuurd naar melkveebedrijven in Nederland. Deze beschikking vertelt hoeveel fosfaatrechten een melkveebedrijf mag produceren. Veel melkveebedrijven kunnen wel leven met deze beschikking, omdat zij geen ontwikkeling kenden in de laatste jaren. Er zijn echter ook tal van melkveehouders voor wie de wet niet goed uitpakt.

Gecompenseerde melkveebedrijven 

Een aantal melkveebedrijven is gecompenseerd vanwege bijzondere omstandigheid op het bedrijf. Deze bedrijven zullen wellicht extra fosfaatrechten toegekend krijgen. Of dat voldoende is, zal per bedrijf verschillend zijn en is afhankelijk van de hoeveelheid extra toegekende fosfaatrechten. In ieder geval is het financiële gevolg van de wet verzacht.

Melkveebedrijven zonder compensatie

Dan zijn er nog bedrijven die door de wet financieel schade ondervinden, maar die niet door een schaderegeling worden gecompenseerd. De oorzaak voor de financiële schade kan per bedrijf heel verschillend zijn. Minister Carola Schouten heeft te kennen gegeven geen extra knelgevallenregeling in leven te willen roepen, Zij beroept zich hierbij op de commissie die dat heeft uitgezocht. Bovendien heeft Schouten aangegeven dat de fosfaatrechten een houdbaarheidsdatum kennen, namelijk 1 januari 2028.

Uitwisselen fosfaat

De mestwetgeving maakt het mogelijk om fosfaat tussen sectoren onderling uit te wisselen. Het is niet ondenkbaar dat er fosfaat van een varkenshouderij (door de minister aangekondigde warme sanering in de zomer van 2018) of vleesveehouderij (dit plafond is hoger dan er fosfaat geproduceerd wordt) alsnog wordt overgeheveld naar de melkveehouderij. Hierdoor wordt het fosfaatplafond van de melkveehouderij in Nederland verhoogd. Minister Schouten overweegt om bedrijven met jongvee (die zijn gaan melken in 2015) toe te voegen aan de regeling bijzondere omstandigheden. Op die wijze worden deze bedrijven gecompenseerd met extra fosfaatrechten.


Oorzaken van financiële schade

Welke oorzaken zijn er voor de melkveebedrijven met meer dan normale financiële schade door de wet? Wat meer dan normale schade is, dat zal de melkveehouder zelf wel weten of ervaren. De oorzaken kunnen onder andere zijn:

  • Te weinig compensatie voor de bijzondere omstandigheid op het bedrijf.
  • De wet is gebaseerd op de datum 2 juli 2015 en de aantallen dieren op dat moment. Dat moment is voor het bedrijf erg ongelukkig gekozen, omdat:
    • Het melkveebedrijf net is opgestart. Immers, het melkquotum was opgeheven en er kon gemolken worden in een geliberaliseerde markt.
    • Het bedrijf is net overgenomen door een opvolger in familieverband, maar het moet nog ontwikkeld worden tot een toekomstbestendig melkveebedrijf, waarvoor alle vergunningen zijn verkregen (léges zijn of worden betaald) en daarvoor investeringsverplichtingen zijn aangegaan op voorgaande data.
    • Melkveebedrijven met onderbezetting in de stallen op 2 juli 2015, die uit eigen aanfok, vanwege de gezondheidsstatus van de veestapel, het aantal melkkoeien willen en of moeten vergroten.
    • Andere bedrijfsspecifieke oorzaken, zoals renovatie of vervanging van een oude stal – al dan niet met uitbreiding van de plaatsen. Ook kan waterschade, hagelschade of stormschade een oorzaak zijn.


Ondersteuning door Vermetten | accountants en adviseurs
Benadeelde melkveehouders kunnen zich richten tot de advocatuur. De advocatuur vraagt om de financiële onderbouwing van de geleden en te lijden financiële schade om een proces te kunnen beginnen. De agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs ondersteunen de melkveehouders met het opstellen van schaderapporten. Hierin wordt de schade voor de komende tien jaar in beeld gebracht. Kampt u ook met forse financiële schade door de wet fosfaatrechten? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen u in de maand juni ondersteunen met het opstellen van een schaderapport. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen tijdens de procedure als de aanvraag wordt behandeld door het College van Beroep (CBB).