Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vraag de subsidieregeling Jonge landbouwers aan

De Nederlandse overheid stimuleert en ondersteunt jonge landbouwers om zich voor de landbouwsector in te zetten. Om die reden is de subsidieregeling Jonge landbouwers in het leven geroepen. Het ministerie van Economische Zaken financiert deze subsidie vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).
 

Voorwaarden subsidieaanvraag 

Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 kunt u de subsidie aanvragen. Per landbouwbedrijf wordt er maar één aanvraag in behandeling genomen. Lees hier aan welke voorwaarden de aanvrager moeten voldoen:

  • de landbouwer is niet ouder dan veertig jaar op het moment van aanvragen; 
  • de landbouwer heeft een erkende agrarische opleiding afgerond of beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring
  • de landbouwer heeft niet eerder een beschikking ontvangen voor dezelfde subsidieregeling; 
  • de landbouwer runt voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming (eventueel in een maatschap); 
  • de landbouwer heeft blokkerend zeggenschap met financieel belang van minimaal € 25.000.
     

Investeringscategorieën in subsidieregeling

De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000. Het te verkrijgen subsidiebedrag moet minimaal € 10.000 zijn. Als het bedrijf ook een ander bedrijfshoofd heeft (geen jonge landbouwer), dan daalt het te verkrijgen subsidiebedrag. In onderstaande lijst zijn de investeringscategorieën opgenomen: deze kunnen per provincie verschillen. U behaalt per investering een duurzaamheidsscore. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van deze duurzaamheidsscore en het beschikbare budget.

Advies van Vermetten 

Voldoet u aan de subsidievoorwaarden en heeft u interesse om te investeren in één van de vermelde investeringen? Aarzel niet en neem contact op met de Agro bedrijfsadviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij hebben meer dan twintig jaar ervaring in advisering in de agrarische sector en zij helpen u graag bij het aanvragen van uw subsidie.