Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

WAB: Wijzigingen ketenregeling (tip 2)

Ketenregeling vanaf 2020

De ketenregeling regelt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De WAB wijzigt de ketenregeling op drie onderdelen:

 

  • De maximumtermijn voor de ketenregeling wijzigt.

Na 36 maanden of meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ontstaat pas een dienstverband voor onbepaalde tijd. Onder de huidige wetgeving (WWZ) ontstaat een dienstverband voor onbepaalde tijd na 24 maanden of meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

De tussenpoos die nodig is om de keten te doorbreken, blijft zes maanden.

  • De tussenpoos kan worden verkort bij terugkerend tijdelijk werk.

In de WAB is opgenomen dat bij cao kan worden bepaald dat de termijn van de tussenpoos kan worden verkort tot drie maanden. Dit kan alleen bijterugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar wordt gedaan.

  • Invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs worden uitgezonderd van de ketenbepaling. Dit geldt alleen als deze invalkracht wordt ingezet ter vervanging van een zieke leerkracht.

 

Onmiddellijke werking:

De ketenregeling heeft onmiddellijke werking vanaf 1 januari 2020. Dit houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die op of na 1 januari 2020 eindigt, de nieuwe verruimde ketenregeling van toepassing is. Dus ook op arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2020 zijn aangegaan.