Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Wijziging registratie mesttransporten per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO.nl gewijzigd. Tot op heden waren ondernemers verplicht een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) op papier bij te houden en te registreren welk vervoer met dierlijke mest plaatsvond. Dit systeem gaf de ondernemers de mogelijkheid het vervoer van dierlijke meststoffen tot 30 werkdagen en bij specifieke activiteiten (maatwerkvervoer: geen wegen/bemonsteren, niet verplicht door intermediair) tien werkdagen na het daadwerkelijk plaatsvinden van het vervoer de gegevens van het VDM elektronisch in te dienen bij RVO.nl. Dit belemmerde de handhaving en controle. Daarom is per 1 januari 2023 een volledig digitaal systeem ingevoerd, waarmee real time meldingen over het vervoer kunnen worden verzonden: real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM).

rVDM verplicht voor elk vervoer van dierlijke meststoffen

Het gebruik van rVDM is verplicht voor elk vervoer van mest, met uitzondering van mest geproduceerd door dieren die niet voor gebruiks- of winstdoelen worden gehouden en transporten binnen een bedrijf. Ook als regelgeving toestaat dat vervoer van dierlijke meststoffen mag plaatsvinden door een ander dan een geregistreerde intermediair, zal van rVDM gebruik gemaakt moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zogenaamde boer-boer transport of afvoer van mest naar particulieren.

Opzet rVDM

De belangrijkste wijziging is dat straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens moeten worden doorgegeven aan de overheid. Leveranciers en afnemers moeten het vervoer van mest binnen zeven dagen na het vervoer digitaal bevestigen. Daarvoor moeten zij een account aanmaken bij e-CertNL.

Relatienummer noodzakelijk voor particulier

Een particulier moet in het nieuwe systeem over een relatienummer beschikken om mest te kunnen ontvangen. Een particulier hoeft het transport echter niet te bevestigen in e-CertNL.