Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Zakendoen met het VK? Enkele aandachtspunten

Op de website Brexit Loket van de Rijksoverheid vindt u de Brexit To Do-lijst, een handig overzicht met alle belangrijke aandachtspunten. Wij hebben de aandachtspunten voor u onder elkaar gezet, zodat u weet waar u op moet letten.
 

Aandachtspunt 1: Laat Britse werknemers zich registreren 

Heeft u Britse werknemers in dienst? Laat uw werknemers zich registreren. Zij dienen vóór 29 maart 2019 ingeschreven te staan bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Heeft u vragen over dit punt of heeft u vragen over de inschrijving, dan kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 

Aandachtspunt 2: Ga in gesprek met toeleveranciers en afnemers

Het is belangrijk om met uw toeleveranciers en afnemers in gesprek te gaan. Veelal hebben bedrijven contractueel vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid heeft in welk scenario. Niet alle verantwoordelijkheden liggen enkel bij u. 
 

Aandachtspunt 3: Ga na welke btw en btw-regelingen gelden

Na Brexit gelden er andere regels rondom btw. Op de websites van de Belastingdienst en de Douane kunt u eenvoudig controleren wanneer u aan wie btw moet afdragen. Ook vindt u hier meer informatie over btw-regelingen. 
 

Aandachtspunt 4: Verdiep u in de kosten van Brexit

Het is zaak u tijdig te verdiepen in de extra kosten die op u af kunnen komen. Na Brexit kunt u namelijk extra kosten krijgen door importtarieven en extra administratieve handelingen. Overleg eventueel met uw bank hoe u deze kosten kunt opvangen. 
 

Aandachtspunt 5: Controleer de geldigheid van diploma’s

Door Brexit kunnen uw huidige diploma’s niet meer geldig zijn. Controleer of uw diploma’s, certificaten en licenties nog steeds geldig zijn wanneer Brexit een feit is. Hiervoor kunt u de verstrekker van het desbetreffende diploma benaderen. 
 

Aandachtspunt 6: Vraag een douanenummer aan

Na Brexit zakendoen met het Verenigd Koninkrijk? Dan krijgt u veel te maken met de douane. Zorg er in deze gevallen voor dat u een EORI-nummer heeft en uw bedrijf aangemeld is bij het REX-systeem. 
 

Aandachtspunt 7: Verdiep u in Intellectuele Eigendommen en certificaten

Na Brexit verandert er een en ander op het gebied van Intellectueel Eigendom. Certificaten moet u omzetten naar een EU-keuringsinstantie.
 

Aandachtspunt 8: Controleer uw servicecontracten

Controleer uw contracten voor onderhoud, afgesloten verzekeringen en meer. Overleg indien nodig met uw verzekeraar of serviceverlener een aparte Brexit-clausule. 
 

Aandachtspunt 9: Breng uw dataopslag en ICT-handelingen in kaart

Verwerkt u data en slaat u die op een externe server in het Verenigd Koningrijk op? Dit kan na Brexit gevolgen hebben. Ga bij Autoriteit Persoonsgegevens na of uw dataopslag en ICT-handelingen ook na Brexit nog voldoen aan de gestelde eisen.
 

Aandachtspunt 10: Maak afspraken met uw transporteur

Zorg dat u uw transport goed regelt wanneer Brexit nadert. Maak met uw transporteur duidelijke afspraken over hoe zij het transport regelen en eventuele drukte of extra handelingen opvangen. Het kan zijn dat uw transporteur met capaciteitsproblemen komt te zitten rondom uw overslagpunt. 
 

Aandachtspunt 11: Wees alert op investeringskansen

Wellicht denkt u bij Brexit alleen aan al het extra werk dat het u oplevert. Toch biedt Brexit u ook volop mogelijkheden en kansen. Veel Britse bedrijven gaan door Brexit op zoek naar een nieuwe partner. Wees alert en speel in op deze investeringskansen! 
 

Aandachtspunt 12: Doe de Brexit Impact Scan

Wilt u nogmaals bekijken welke impact Brexit heeft op uw dienstverlening? Doe de Brexit Impact Scan. Deze scan wordt aangeboden door de Rijksoverheid en gaat dieper in op de thema’s export, import, diensten, transport, toelevering, digitale data & diensten, Intellectueel Eigendom (IE), vestiging, concurrentie & markt en personeel. In de scan kunt u eenvoudig aanvinken welke thema’s op uw onderneming van toepassing zijn. Na enkele aanvullende vragen ziet u welke aandachtspunten u voor uw bedrijf in acht moet nemen.
 

Maatwerk advies rondom Brexit

Wilt u meer informatie over dit artikel? Neem een kijkje op de website Brexit Loket van de Rijksoverheid. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen rondom Brexit op de voet. Zij kunnen u goed voorlichten over de do’s en don’ts voor uw organisatie en lichten bovenstaande aandachtspunten graag aan u toe. 

Bron: Rijksoverheid