Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Zit er toekomst in de kringlooplandbouw?

Wageningen University & Research (WUR) heeft eerder dit jaar de notitie ‘Kringlooplandbouw’ opgesteld en deze is in de landbouwcommissie van de Tweede Kamer besproken. In de notitie wordt een nieuw perspectief geschetst voor agrarisch Nederland – een perspectief voor circulaire landbouw in Nederland.

Wat is de notitie ‘Kringlooplandbouw’?
Een wetenschappelijke kijk op kringlooplandbouw in Europees perspectief wordt op 19 september gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Mansholtlezing in Brussel. Wilt u meer informatie over de notitie ‘Kringlooplandbouw’? Lees er meer over op de website van WUR. Ook op de website van Boerderij vindt u meer informatie over de kringlooplandbouw en de visie van minister Schouten hierop. Minister Schouten wil de ideale, circulaire landbouw bereiken vóór 2030. Dat betekent dat we nog 11 jaar en 3 maanden te gaan hebben.
 

Reacties op kringlooplandbouw

Niet iedereen is het eens met de plannen van Minister Schouten. Zo vinden de landbouwbestuurders het een goede visie, waar de landbouw wat mee kan. Volgens hen is het wel te hopen dat er ook daadwerkelijk een goede beloning komt voor de agrariër. Critici als natuurbelangenorganisaties vinden daarentegen dat de duurzame, circulaire ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Op de website van Boerderij leest u meer over ‘de voors en tegens’. Wat dan nog onbesproken blijft, is de reactie van de agrariërs zelf. Hoe kijken zij tegen de kringlooplandbouw?

Hoe ziet de toekomst eruit?

Kortom, de discussie omtrent de toekomst van de landbouw is volledig én nog nadrukkelijker op de wagen. Er zal worden afgeweken van het pad dat commissaris Sicco Mansholt decennia geleden heeft uitgestippeld. Nu resten enkele vragen, namelijk hoe, hoe snel, en is het veel anders dan tot op heden? Het verleden leert dat het wel de volgende aanzet zal zijn tot schaalvergroting in de landbouw, omdat de kosten nóg verder stijgen. De subsidies en de fiscale voordelen zullen daar onverkort een bijdrage toe leveren. En de agrariër is gek als ‘ie daarvan geen gebruikmaakt. En mocht het anders gaan verlopen dan de conclusie? Dan is dat echt een trendbreuk in de agrarische economie sinds de vorming van de Europese Unie in 1954.

 

Advies van agrarisch adviseur

Wilt u meer informatie over dit artikel? Neem contact op met Karel Gockel, agrarisch adviseur bij Vermetten | accountants en adviseurs. Hij heeft veel kennis over de landbouwsector en volgt de ontwikkelingen op de voet. Graag kijkt hij met u wat de voorgenomen veranderingen voor uw onderneming betekenen.