Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Verwerkersovereenkomst

In het kader van de privacywetgeving (AVG) die sinds mei 2018 van
kracht is, hanteert Vermetten | accountants en adviseurs een verwerkersovereenkomst. U kunt hier een exemplaar downloaden.

Voor Vermetten | accountants en adviseurs zijn privacy en effectieve databescherming van cruciaal belang. Wij gaan op zorgvuldige wijze om met privacy en data en hebben daar altijd al veel zorg en aandacht aan besteed. In 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Onderdeel van de nieuwe privacywetgeving is dat wij verplicht zijn met u een verwerkersovereenkomst aan te gaan, omdat wij namens u gegevens verwerken. Om u hierin te faciliteren hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin wij onze verplichtingen en onze zorgzaamheid als verwerker richting u vastleggen. In de verwerkersovereenkomst is vastgelegd hoe de geheimhouding en beveiliging van data, toezicht op naleving, datalekken en aansprakelijkheid zijn geregeld. Met deze verwerkersovereenkomst voldoet u en Vermetten | accountants en adviseurs aan de nieuwe privacywetgeving.

Naar aanleiding van de gewijzigde privacywetgeving heeft Vermetten haar privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming en kunt u hier terug lezen. Tevens kunt u de algemene voorwaarden zoals wij die hanteren voor onze dienstverlening hier terug lezen.