Verwerkersovereenkomst

In het kader van de privacywetgeving (AVG) die sinds mei 2018 van kracht is, hanteert Vermetten | accountants en adviseurs een verwerkersovereenkomst. U kunt een exemplaar hier downloaden.

Voor Vermetten | accountants en adviseurs zijn privacy en effectieve databescherming van cruciaal belang. Wij gaan op zorgvuldige wijze om met privacy en data en hebben daar altijd al veel zorg en aandacht aan besteed. Recent is de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Onderdeel van de nieuwe  privacywetgeving is dat wij verplicht zijn met u een verwerkersovereenkomst aan te gaan, omdat wij namens u gegevens verwerken. Om u hierin te faciliteren hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin wij onze verplichtingen en onze zorgzaamheid  als verwerker richting u vastleggen. In de verwerkersovereenkomst is vastgelegd hoe de geheimhouding en beveiliging van data, toezicht op naleving, datalekken en aansprakelijkheid zijn geregeld. Klik hier voor de verwerkersovereenkomst. Met deze verwerkersovereenkomst voldoet u en Vermetten | accountants en adviseurs aan de nieuwe privacy wetgeving.

Naar aanleiding van de gewijzigde privacywetgeving heeft Vermetten haar privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming en kunt u hier terug lezen. Tevens kunt u de algemene voorwaarden zoals wij die hanteren voor onze dienstverlening hier terug lezen.