Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Wetswijzigingen Arbeidsrecht

Wetswijzigingen in het Arbeidsrecht
De wet met betrekking tot het Arbeidsrecht verandert zo nu en dan. Deze wetswijzigingen hebben vaak gevolgen voor de inhoud van arbeidsovereenkomsten en aanvullende regelingen.

Pas uw arbeidsovereenkomsten aan
Om als werkgever te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving is het belangrijk om de arbeidsovereenkomsten voor nieuwe medewerkers aan te passen conform de meest recente wetgeving. Voor bestaande arbeidscontracten raden wij aan om een analyse te maken welke impact de nieuwe wetgeving heeft en op grond daarvan aanvullende maatregelen te treffen. Onze HR-adviseurs ondersteunen u graag.

De adviespakketten van Vermetten | accountants en adviseurs
Bij Vermetten | Accountants en Adviseurs hebben we diverse adviespakketten, waarmee we u helpen om uw arbeidsovereenkomsten aan de geldende wetgeving aan te passen. Wij werken voor diverse branches, zoals de agro-sector, e-commerce, transport, de zorg, de retail en de horeca. De adviespakketten zijn de volgende:

Adviespakketten van Vermetten

1: ARBEIDSOVEREENKOMST ‘RICHTLIJN-PROOF’ 

Het wetgevingproof maken van de arbeidsovereenkomsten op basis van de geldende ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Ook doen we een quickscan, waarmee we uw arbeidsovereenkomsten en personeelshandboek (indien aanwezig) onder de loep nemen. Bij een quickscan brengen we eventuele risico’s in kaart en corrigeren we onjuistheden op basis van de ontvangen documentatie. Voor het aanpassen of opstellen van documenten worden aanvullende (prijs)afspraken gemaakt.

2: HR CHECK 

Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen

 • Uw arbeidsovereenkomsten worden bekeken zoals hierboven, inclusief quickscans
 • We controleren de aanwezigheid van een contract met een arbodienst, uw verzuimprotocol, en de personeelsdossiers
 • We helpen u met de onderbouwing van het wel of niet toepassen van een cao
 • We bekijken uw loonadministratie en verlofregistratie en geven u tips over hoe deze te verbeteren.
 • We helpen u met het opzetten van een pensioenvoorziening.

3: HR SCAN 

Dit pakket behelst een HR Check zoals hierboven, aangevuld met de volgende quickscans:

 • Het recruitmentproces, waarbij we letten op uw dataopslag. Hierbij letten we vooral op hoe u de AVG-richtlijnen toepast.
 • We bekijken overige HR-documenten zoals de VSO en andere overeenkomsten.
 • We nemen uw functie- en looninschaling onder de loep.
 • We onderzoeken uw verzekeringen.
 • We onderzoeken wat u doet aan RI&E en BHV.
 • We geven u tips over uw evaluatiesystematiek.
 • We bekijken uw WKR en de transitievergoeding die u geeft.
 • We geven u tips over de scholing van uw medewerkers.

Quickscans op aanvullende onderwerpen

U kunt ook andere quickscans laten uitvoeren door het team van Vermetten | accountants en adviseurs. We maken graag een afspraak op maat, voor het uitvoeren van één of meerdere van de volgende quickscans:

 • Auto van de zaak
 • Thuiswerken
 • Flexkrachten
 • Medezeggenschap
 • Uw internationale betrekkingen

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in één van onze adviespakketten, of wilt u een quickscan laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op via +31 (0)88 837 0000 of vul het contactformulier in.

Betaald ouderschapsverlof geeft recht op 9 weken betaald verlof door het UWV tegen 70% van het dagloon in het eerste levensjaar van het kind. Als werkgever kun je deze uitkering bij het UWV aanvragen via een digitaal formulier. Deze wet geldt ook voor adoptie-en pleegouderschap.

Verplicht dossier arbeidsovereenkomsten

Deze wet stelt werkgevers verplicht om het bewijs van ontvangst en overdracht van een arbeidsovereenkomst bij te houden. Medewerkers bied je de mogelijkheid hun arbeidscontract in te zien, op te slaan en af te drukken. Zorg ervoor dat alle overeenkomsten worden geïnventariseerd en beschikbaar zijn en altijd voorzien van een handtekening van zowel werkgever als werknemer. Is er geen getekende overeenkomst in het personeelsdossier, dan geldt daarnaast bij voorbaat een hogere WW-premie. 

Referentiedagen en uren

Voor medewerkers met een onvoorspelbaar werkpatroon moeten referentiedagen- en uren worden vastgelegd. Deze wijziging richt zich met name op oproepkrachten. Vraag je medewerkers om buiten deze kaders te komen werken, dan mag de medewerker dit weigeren zonder nadelige consequenties. Deze wijziging heeft tot gevolg dat je per 1 augustus 2022 verplicht bent om de huidige arbeidsovereenkomsten een addendum toe te voegen met referentiedagen- en uren. In nieuwe arbeidsovereenkomsten worden de referentiedagen- en uren meegenomen.

Beding nevenwerkzaamheden

Werkgevers mogen nevenwerkzaamheden niet meer bij voorbaat verbieden. Een werkgever kan per 1 augustus 2022 nevenwerkzaamheden slechts verbieden, indien daarvoor een objectieve grond is. Een werkgever mag wel nog steeds verplichten dat een medewerker schriftelijke toestemming vraagt om nevenwerkzaamheden te verrichten.

De objectieve rechtsvaardigheidsgrond wordt niet omschreven in de arbeidsovereenkomst zelf. Wanneer namelijk achteraf blijkt dat een objectieve reden niet geldig is, is het gehele beding nietig. Wijzigen van het nevenwerkzaamhedenbeding is niet verplicht, maar kan in veel gevallen wel van belang zijn om discussies – waar mogelijk – te voorkomen. 

Verplichte scholing wordt per 1 augustus 2022 kosteloos voor medewerkers en studietijd geldt als werktijd. Deze wijziging heeft impact op de studiekostenbedingen en de studiekostenovereenkomsten. Huidige studiekostenbedingen voor verplichte scholing zijn per bovenstaande datum direct nietig. Belangrijk is om de huidige studiekostenbedingen in kaart te brengen en de preambule van de studiekostenovereenkomst te bekijken. Later volgt verduidelijking over welke opleidingen onder verplichte scholing vallen.

Uitbreiding informatieplicht

De uitbreiding van de informatieplicht geeft meer duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers, maar ook meer flexibiliteit en sociale zekerheid. Deze wetswijziging geldt voor elke arbeidsovereenkomst. Huidige overeenkomsten kunnen worden aangepast door deze te vernieuwen en opnieuw overeen te komen of door het toevoegen van een addendum. Voor toekomstige overeenkomsten wordt deze informatie opgenomen in het model voor arbeidsovereenkomsten.

 

De volgende informatie dient te worden opgenomen in de overeenkomst:

 • Duidelijkheid over de arbeidsplaats;
 • De aanspraak op betaald verlof;
 • Het salaris en de afzonderlijke bestanddelen;
 • Werkpatronen;
 • Wijze van scholing;
 • De duur en voorwaarden van de proeftijd;
 • Ontslagprocedure.