Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Medewerker aan het woord

Agro: “We geven proactief advies over actuele ontwikkelingen”

Maak kennis met Jan van de Sande en Jeroen Klein van Vermetten Agro. Jan is bedrijfsadviseur en Jeroen relatiebeheerder. Samen met het Vermetten-team staan zij agrarische klanten bij. Jan vertelt: “In beginsel helpen we onze agrarische klanten met de jaarcijfers. Deze werkzaamheden dienen als kapstok om verder in gesprek te gaan met de klant. Daarom gaan we regelmatig bij de klant langs om te polsen welke andere zaken er spelen. Dan zitten we bij de klant aan de keukentafel en hebben we het naast de cijfers over nieuwe ontwikkelingen, lastige regelgeving en de toekomst van het boerenbedrijf. Waar loopt de klant tegenaan en hoe kunnen wij hem hier het beste advies over geven? In een gesprek kunnen we persoonlijke toelichting geven.”
 

Een team van specialisten

Jeroen vult aan: “Als relatiebeheerder of bedrijfsadviseur hebben wij vooral contact met klanten, maar we werken zéker niet alleen. Met een heel team van specialisten bedienen wij onze agrarische klanten. Denk bijvoorbeeld aan andere adviseurs, fiscalisten, accountants en loonadministrateurs. Zo schakelen wij de fiscalisten in om te kijken welke fiscale voordelen de klant kan behalen. Door bepaalde fiscale constructies kan er veel geld bespaard worden. Dit geld is snel verdiend en kan terug in het boerenbedrijf worden gestopt. Ook kunnen we onze financieel planner Monique Chavanu-Timmermans inschakelen. Zij brengt de huidige financiële situatie van de agrariër in kaart. Welke wensen heeft hij voor de toekomst? Vervolgens geeft ze aanbevelingen over maatregelen die getroffen kunnen worden om de financiële doelen in de toekomst te bereiken.”
 

Ontwikkelingen in de agrarische sector

De werkzaamheden van Jan en Jeroen bestaan met name uit het proactief adviseren van klanten, bijvoorbeeld over actuele ontwikkelingen in de sector. Jan: “De ontwikkelingen in de agrarische wereld gaan razendsnel. Dit komt onder andere door de wet- en regelgeving die wordt opgelegd vanuit de overheid. Zo was er de afgelopen jaren natuurlijk veel te doen rondom fosfaatrechten, GVE-regelingen en de stoppersregeling voor varkens- en pluimveehouders. Wanneer deze kwesties beginnen te spelen, is er nog veel in het ongewis. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren onze klanten op een proactieve wijze. We sorteren voor en werken verschillende scenario’s uit. Zo kunnen de boeren – wanneer zij actie moeten ondernemen – snel acteren op de situatie.” 
 

Stikstofuitstoot terugdringen

Momenteel zijn er verschillende belangrijke ontwikkelingen gaande. Zo is er nu veel aandacht voor de stikstofuitstoot door de agrarische sector, namelijk de schadelijke NOx en de stikstof uit de landbouw NHx. Er komt teveel stikstof in de natuur en dat is schadelijk voor planten en dieren. De overheid buigt zich momenteel over een pakket met maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. “Er is nog niet veel bekend over het uiteindelijke maatregelenpakket, maar het is wel duidelijk dat dit veel impact gaat hebben op heel veel agrariërs. Wij willen onze agrarische klanten voorbereiden op de mogelijke maatregelen. Samen kijken we naar verschillende scenario’s”, aldus Jan.
 

Geen voorbarige beslissingen nemen

Jan vervolgt: “Binnenkort wordt er meer bekend over de verhandelbaarheid van stikstofrechten. We drukken onze agrarische klanten op het hart om nu nog geen voorbarige beslissingen te nemen en de stikstofrechten te verkopen aan een bv. Het beste kunnen ze namelijk wachten tot er duidelijkheid is over de verhandelbaarheid, want dan kan het aantrekkelijker zijn om de rechten te verkopen. ‘Nee heb je, ja kan je krijgen’. Wel kunnen we nu al voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Mochten klanten uiteindelijk hun stikstofrechten willen verkopen, dan kunnen we hen gemakkelijk in contact brengen met andere klanten die belang hebben bij de rechten. De verdere verwerking en de daadwerkelijke transacties zullen door gespecialiseerde partijen worden opgepakt.” 
 

Advies steunmaatregelen coronacrisis

Jeroen: “Ook de coronacrisis heeft ontzettend veel invloed op de agrarische sector. Het drukt een stempel op de prijsvorming van voedingsmiddelen. Horecagelegenheden zijn gesloten, dus boeren kunnen hun zuivelproducten, vlees, aardappelen en groenten niet meer leveren. Daarnaast zijn er geen festivals, dus er wordt veel minder friet gegeten. De boeren die frietaardappelen verbouwen, krijgen hierdoor een schamel bedrag voor hun product. Dat is zo ontzettend zuur. Wij zijn al in een vroeg stadium in ons klantenbestand gedoken en hebben gekeken welke ondernemers recht hadden op steunmaatregelen vanuit de overheid. Denk aan regelingen als de NOW en TVL. We zijn daar fel op, want een boer kan hierdoor financiële steun krijgen. Steun die hard nodig is. De coronacrisis duurt voort en we blijven onze agrarische klanten wijzen op steunmaatregelen en subsidies waar ze aanspraak op maken.”
 

Andere bron van inkomsten?

Boeren moeten steeds vaker nadenken over de toekomst van hun bedrijf: kunnen ze in deze setting verder of moeten ze vernieuwen en een andere bron van inkomsten zoeken? Jeroen: “Je ziet dat veel agrariërs op een andere manier geld proberen te verdienen, bijvoorbeeld door een melktap op het erf te plaatsen, een boerderijwinkel te beginnen, de kassen om te turnen in een caravanstalling of het land beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Soms zoeken ze een (partime) baan buitenshuis. Dit is ook een vernieuwing óf een verbreding van de werkzaamheden.” 
 

Vernieuwing of verbreding werkzaamheden

Agrariërs krijgen hierin advies van Jan, Jeroen en hun collega-adviseurs. Jan kan hier uit eigen ervaring over meepraten: hij werkt 32 uur per week als bedrijfsadviseur bij Vermetten Agro en daarnaast heeft hij een vleesveebedrijf in Haaren. Jan: “De kennis die ik vanuit mijn boerenachtergrond heb, kan ik toepassen in mijn werkzaamheden bij Vermetten Agro. De kennis die ik bij Vermetten opdoe, kan ik juist weer toepassen in mijn boerenbedrijf. Met mijn agrarische klanten ga ik geregeld in gesprek over vernieuwing of verbreding van het werk. Ik wil hen meegeven dat ze verder kunnen kijken dan de basis, het boerenbedrijf. Het kan soms heel rendabel zijn om een boerderijwinkel, caravanstalling of kinderdagverblijf op het erf te hebben. We laten hen kennismaken met de verschillende opties en vervolgens kunnen ze zelf beslissen welke richting ze op willen. Uiteraard begeleiden we hen stap voor stap wanneer ze een keuze hebben gemaakt.”
 

Neem contact op met Vermetten Agro

Wilt u meer informatie over dit artikel óf wilt u direct contact met Jan, Jeroen of de andere adviseurs van Vermetten Agro? Neem contact op en onze adviseurs gaan graag met u in gesprek. Zo kunnen zij de actuele ontwikkelingen in de agrarische sector met u doornemen óf ze kunnen u ondersteunen bij uw jaarcijfers. Plan nu een persoonlijk kennismakingsgesprek in.