Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Belangrijke deadlines voor schenkvrijstelling eigen woning 2021, 2022 & 2023

Met het einde van 2023 in zicht, willen we u graag op de hoogte brengen van een aantal belangrijke deadlines met betrekking tot de ‘jubelton’ voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Lees verder om te ontdekken hoe u deze kans kunt benutten en aan welke regels u moet voldoen, zodat u goed voorbereid bent en tijdig gebruik kunt maken van deze schenkingsmogelijkheden.    

Deadline voor aanvulling Jubelton 2021 & 2022

De uiterste deadline voor het aanvullen van de ‘Jubelton’ voor de jaren 2021 en 2022 is 31 december 2023. Er zal geen verlengingstermijn worden toegekend. Er is dus actie vereist om deze vrijstelling te benutten.

Als u in de betreffende jaren het maximale bedrag nog niet heeft geschonken en gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning, heeft u de mogelijkheid om uw schenking nog aan te vullen tot € 105.302 (indien de eerste schenking plaatsvond in 2021 en niet volledig is aangevuld in 2022) of € 106.671 (indien de eerste schenking plaatsvond in 2022).

Deadline schenkingen aan kleinkinderen & ‘derden’ in 2023

Als er nog niet eerder aan kleinkinderen (of andere personen, behalve kinderen) is geschonken, is 2023 het laatste jaar om gebruik te maken van de verhoogde schenkvrijstelling voor een eigen woning, tot maximaal € 28.947. Voor kinderen is het in 2023 niet interessant om voor de eerste keer gebruik te maken van deze vrijstelling. Zij hebben namelijk hoe dan ook recht hebben op de ‘reguliere’ eenmalig verhoogde vrijstelling tot dat bedrag, zonder beperkingen met betrekking tot de besteding van het geschonken bedrag aan een eigen woning.

Voorwaarden voor schenkvrijstelling eigen woning

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande vrijstellingen moeten de volgende voorwaarden in acht genomen worden:

  • Leeftijdseis
    Houd er rekening mee dat ook voor de aanvulling van de Jubelton in 2023 aan de leeftijdseis moet worden voldaan. De ontvanger (of zijn/haar partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
  • Aangifte schenkbelasting
    Er moet een expliciet beroep worden gedaan op de vrijstelling in een aangifte schenkbelasting. Deze aangifte moet uiterlijk worden ingediend vóór 29 februari 2024 om boetes te voorkomen.
  • Besteding
    De schenkingen moeten daadwerkelijk worden besteed aan de aankoop (inclusief afkoop van erfpacht of opstal), verbouwing, onderhoud van de eigen woning, of er moet een echte aflossing plaatsvinden op de eigenwoningschuld (inclusief restschuld), uiterlijk op 31 december 2023 (Jubelton 2021), 31 december 2024 (Jubelton 2022), of 31 december 2025 (eerste schenking aan kleinkinderen of andere personen in 2023). Het is belangrijk om te onthouden dat de eerder genoemde leeftijdseis niet van toepassing is op het tijdstip van besteding. Als niet (tijdig) aan deze bestedingseis wordt voldaan, moet dit vóór 31 mei volgend op het laatste jaar waarin het geld had moeten worden besteed aan de eigen woning, aan de Belastingdienst worden gemeld. Er zal alsnog schenkbelasting verschuldigd zijn over het nietgebruikte bedrag voor de eigen woning.

Tot slot is relevant dat bovenop het overgebleven deel van de Jubelton van 2021 en 2022 in 2023 tevens nog de jaarlijkse reguliere vrijstelling belastingvrij kan worden geschonken (€ 6.035 voor een schenking van ouders, € 2.418 voor een schenking van andere personen). Als voor het eerst in 2023 aan een (klein)kind (of een andere persoon, niet zijnde een kind) is geschonken dan geldt dat niet, dan is de maximale vrijstelling voor dat jaar € 28.947.

Het bovenstaande valt als volgt samen te vatten:

 

1e schenking in 2021

1e schenking in 2022

1e schenking in 2023*

 

Bedrag

Vóór 31 december 2023 tot maximaal (in totaal) € 105.302

Vóór 31 december 2023 tot maximaal (in totaal) € 106.671

Vóór 31 december 2023 maximaal € 28.947

Besteden aan eigen woning

Vóór 31 december 2023

Vóór 31 december 2024

Vóór 31 december 2025

Aanvullend recht op reguliere jaarlijkse vrijstelling 2023 ad

€ 6.035 (kind) /

€ 2.418 (andere verkrijgers)

 

 

Ja

 

 

Ja

 

 

Nee

* enkel interessant voor kleinkinderen en derden

Vragen over deze vrijstellingen? Neem contact op!

Heeft u vragen of hulp nodig bij het benutten van deze vrijstellingen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand contactformulier of rechtstreeks met onze estate planner Jeroen Vermeulen via 088-8370206. Wij voorzien u graag van een advies op maat.

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Jeroen Vermeulen
Estate planner